kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

Sander Klous

UvA / KPMG, hoogleraar Big Data Ecosystems

Sander Klous

Bewustwording over algoritmes en ethiek is belangrijk, vindt Sander Klous. “Mensen realiseren zich onvoldoende hoe groot de impact van algoritmes nu al is.”

Uniek aan deze (besloten) sessie is dat iedere deelnemer ervaring heeft met maatregelen voor ethisch verantwoorde toepassing van algoritmes. “Ieder neemt een eigen ‘hoofdpijndossier’ mee. We blijven niet in het conceptuele hangen, maar gaan in gesprek over hoe maatregelen in de praktijk uitpakken.

Het vakgebied AI is nog onvolwassen, ziet Klous. “Er zijn nog geen criteria die vertellen wanneer algoritmes voldoen.” Organisaties moeten met een open vraag aan de slag en daarover verantwoording afleggen. “Er is jurisprudentie en praktijkervaring nodig om echt te kunnen bepalen wat wel en niet kan.” Verwachtingsmanagement is cruciaal in de communicatie over algoritmes. “Algoritmes maken fouten en bevatten vooroordelen. Het doel moet zijn dat het beter is dan het was zonder algoritmes.”

De hoofdpijndossiers van overheid en bedrijfsleven komen in de kern overeen, verwacht Klous. “Maar ze kiezen waarschijnlijk andere oplossingen en kunnen veel leren van elkaars aanpak. De wetenschappers brengen de nieuwste cutting edge kennis en fundamentele inzichten in. Voor hen is de confrontatie met de praktijk belangrijk; een soort realiteitstoets.” Deze sessie is onderdeel van de Maatschappelijke Dialoog over Publieke Waarden en Nieuwe Technologie van het ministerie van BZK.

Sessie(s) waarbij Sander Klous spreker is: