kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

Marcel Reuvers

Kadaster, Strategisch adviseur

Marcel Reuvers

Marcel Reuvers is strategisch adviseur bij het Kadaster. Hij geeft vorm aan hetplatform voor geo-informatie. Het Kadaster faciliteert, ook namens en voorgemeenten, met de landelijke voorzieningen een grote bron aan informatie zoalsruimtelijke plannen, adressen en gebouwen, topografie, kadaster, kabels en leidingen, PDOK, et cetera. Deze nu nog verticaal ingerichte voorzieningen zullen de komende jarenkantelen naar horizontale platformdiensten in een samenspel met andere platformswaarbij de data centraal staat. Ontwikkelingen bij gemeenten zoals common groud eneen samenhangende objectenregistratie hebben hier een grote invloed. De vraagwaar Marcel mee wortelt is hoe we dit eco-systeem organisatorisch met elkaar vormgeven zodat de gebruikers en bronhouders hier maximaal baat bij hebben. Met andere woorden: welke organisatorische barrières moeten we slechten om met elkaardoelgericht te kunnen werken aan het eco-systeem dat over de organisatorischegrenzen en belangen van organisaties heen gaat.

Sessie(s) waarbij Marcel Reuvers spreker is: