kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

Emine Özyenici

SVB, CIO

Emine Özyenici

November 2019 werd Emine Özyenici gekozen als overheidsmanager van het jaar, vanwege haar authentieke leiderschapsstijl en haar vermogen mensen met verschillende belangen te verbinden. Afgelopen maart maakte ze de overstap van het ministerie van Justitie en Veiligheid naar uitvoeringsorganisatie SVB. “Ik kwam er al snel achter dat maatschappelijke opgaven ook hier de kern vormen: werken aan bestaanszekerheid.” Haar vermogen tot verbinden en de ervaring in verschillende bestuurslagen komen haar als dagvoorzitter goed van pas. “Tijdens het iBestuur Congres creëren we verbinding over verschillende overheidslagen heen, en tussen publiek en privaat. Verbinding ontstaat omdat we allemaal te maken hebben met dezelfde soort opgaven én doordat we met elkaar in gesprek gaan over de toekomst.”

De stap die de overheid in digitalisering moet maken, omschrijft Özyenici als volgt: “We gaan van datagedreven werken naar een nieuwe fase van opgavegericht werken. Bij datagedreven werken we aan allerlei nieuwe toepassingen op basis van data. Net als bij banken, die met apps onze manier van bankieren hebben veranderd. De essentie van opgavegericht werken is dat we samenwerken in ecosystemen om geïntegreerde oplossingen aan te bieden. Daar zet ook het kabinet sterk op in.” De inhoudelijke rode draad van het congres is voor haar: “Hoe komen naar die nieuwe fase van samenwerking? En hoe pakken we daarin samen – overheid, burgers en bedrijven – maatschappelijke opgaven aan?”

Het iBestuur Congres helpt om die volgende stap te kunnen zetten. “Alle bestuurslagen en het bedrijfsleven komen bij elkaar. Nieuwe gesprekken starten op, best practices worden uitgewisseld, partijen leren van elkaar en worden geïnspireerd om nieuwe stappen te zetten. Staatssecretaris Knops zet tijdens de opening een mooie doelstelling voor de dag neer. Mijn rol als dagvoorzitter is de rode draad aan te brengen en mensen te challengen: hoe draagt jij bij aan dat hogere doel? En natuurlijk om mensen te enthousiasmeren om de verbinding te zoeken en te leren van wat ze horen, zien en meemaken. Als die hogere doelstelling na het congres resoneert, dan is het congres voor mij geslaagd.”

Sessie(s) waarbij Emine Özyenici spreker is: