kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 11:15 - 12:00
  • Plein 6
  • Jurgen Goejer, Wout Noorman, Henry Mulder

Zorgtechnologie uitproberen? Help!

In een drieluik worden verleden, heden en toekomst van het onderwerp zorgtechnologie en de rol van de gemeente zoals in Dalfsen opgepakt uiteengezet.
 
1) Zorgtechnologie uitproberen?
Wat zijn de redenen om als gemeente zorgtechnologie toe te passen? Hoe beleidsontwikkeling op het gebied van woon service gebieden naar zorgtechnologie leidde. Kan zorgtechnologie helpen in het langer thuis blijven wonen?
 
Jurgen Goejer, senior beleidsmedewerker gemeente Dalfsen.  Afgestudeerd als historicus met enerzijds een politieke carrière als raadslid voor de PvdA in Deventer en vanaf 2009 ook fractievoorzitter en anderzijds de beroepsmatige carrière als  beleidsmedewerker bij gemeente  Dalfsen op aandachtsgebieden o.a. WMO en jeugd.

2) Help! 
Beantwoording op deze vraag door zorgtechnologie uit te proberen. Hoe een welzijnsorganisatie de helpende hand uitstak en een uitprobeerdienst opzette. Waarom wekte de aanpak zo de interesse van het ministerie van VWS?
 
Wout Noorman, directeur/bestuurder Saam Welzijn. Opleiding genoten op hogeschool voor kunsten, teamleider in de  Jeugdhulp , leidinggevende bij Stichting Welzijnswerk Hoogeveen en nu directeur bestuurder van Saam Welzijn. 

3) Help?
Nu is er meer zorgtechnologie beschikbaar dan ooit. Investeringen worden als nooit tevoren gestimuleerd.  Wat zou de rol zijn van de gemeente kunnen zijn in de opschaling met slimme zorginfrastructuur?  Doet ieder dat voor zich, of is samenwerking geweest? Wat zijn de mogelijkheden?
 
Henry Mulder, e-health adviseur. Opgeleid als zowel ingenieur als bedrijfskundige. Hij houdt hij zich bezig met onderzoek naar het toepassen van slimme zorgtechnologie en adviseert hij overheden en zorginstellingen op beleid en het inrichten van de bedrijfsvoering rond het gebruik van slimme zorgtechnologie.

Sprekers in deze sessie: