kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 13.45 - 14.05
  • Multihal 2
  • Kees van der Maarel, Yosta Dammen, Rosa-May Postma

Workshop Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is een gezamenlijk normenkader voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid en biedt vele voordelen.

Per 1 januari 2019 vervangt de BIO de sectorale baselines BIR, BIG, BIWA en IBI. Hierdoor ontstaat één gezamenlijk normenkader voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid, gebaseerd op de internationaal erkende en actuele ISO-normatiek.

Eén gezamenlijk kader voor alle overheidslagen biedt vele voordelen. De BIO beoogt een vergroting van de informatieveiligheid en draagt bij aan kennisuitwisseling in ketenverbanden.

Deze workshop geeft u meer inzicht in en houvast voor de implementatie van de BIO. U ontdekt dat de BIO meer is dan alleen een normenkader. Daarnaast krijgt u inzicht in wat de BIO betekent voor uw organisatie en wat de toegevoegde waarde is van de BIO in vergelijking met eerdere kaders. Ook zal worden ingegaan op de overeenkomsten en verschillen tussen controls en maatregelen uit de BIO en privacyrichtlijnen zoals de AVG.

Sprekers in deze sessie: