kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • VIDEO-VERSLAG
  • Menno Bouma, Rob Nijman, Vincent Vijn

Working Apart Together (As One)

Van samenwerken komen de mooiste zaken. Niemand kan het echt alleen. Gaat het niet om het bundelen van kennis, dan gaat het wel om het verkrijgen van draagvlak. Maar hoe werk je het beste samen in de anderhalvemetersamenleving? Hoe draag je zelf bij, en hoe motiveer je anderen? Wat zijn de mogelijkeden om in een virtuele of hybride sessie het energieniveau hoog te houden? U begrijpt, dat is niet alleen een kwestie van de juiste tools en technologie. Onze (ervarings-)deskundigen brengen ideeën, maar halen ze, natuurlijk digitaal, ook graag bij u op.

Wij zullen onder meer actuele discussiethema’s lanceren op een afgeschermd Slack-kanaal. Wij nodigen u op korte termijn uit om hierover met elkaar en met ons in discussie te gaan. Een mooie kans om inzicht te krijgen in ideeën van anderen en om je eigen ideeën te toetsen

In de IBM-sessie aan het eind van de congresdag worden alle inzichten vervolgens gebundeld, becommentarieerd en met de aanwezigen besproken via een interactieve aanpak. De uitkomsten van deze dag worden nader geanalyseerd en verrijkt met onder andere data en publicaties over dit onderwerp. We denken dat dit een aanzet is om tot inzichten te komen die in de toekomst, ook onder minder hoge druk, kunnen leiden tot een optimalere samenwerking tussen personen en overheden onderling, en van de publieke sector als geheel met de samenleving. Doet u mee met deze route naar samenwerking 4.0, dan delen we graag de verrijkte uitkomsten begin oktober met u.