kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • VIDEO-VERSLAG
  • Sebastiaan Schmidt, Natalie Smailou, Mark Bressers

Vergroening met ICT

Juist IT en data kunnen helpen bij het maken van duurzame keuzes. Het biedt ondersteuning om slimmere keuzes te maken op het gebied van bijvoorbeeld huisvesting, vervoer en energiegebruik. Deze sprekers gaan u meenemen op een ontdekkingstocht. Over hoe zij zelf IT hebben ingezet om duurzame keuzes te maken, maar ook hoe dit u kan helpen om hetzelfde te doen!

De Green Deal Duurzaam GWW heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van spoor- , grond-, water- en wegenbouwprojecten. Als één van de ruim zestig ondertekenaars, is ook de provincie Zuid-Holland hard aan het werk gegaan met de voorgestelde aanpak Duurzaam GWW. Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is het gebruik van softwaretools in de planvorming, aanleg, aanbesteding, beheer en onderhoud fases van het project waardoor vanaf het eerste ontwerp in diverse fases verschillende berekeningen gemaakt om varianten te kunnen vergelijken en te zien waar de meeste CO2 wordt bespaard.

Sebastiaan Schmidt van de provincie Zuid-Holland legt uit hoe de provincie Zuid-Holland een IT-omgeving heeft ingericht waar zij alle beschikbare data bij elkaar brengen, opslaan in een data-warehouse en op basis daarvan de berekeningen van alle infrastructuur projecten doen. Hij zal uitleggen hoe duurzaamheid op deze manier eenvoudig op de agenda in het bestaande uitvoering- en verantwoordingsproces wordt geplaatst en dit ook daadwerkelijk leidt tot meer duurzame keuzes. Schmidt zal ook stilstaan bij hoe organisaties die fysieke projecten aanbesteden en uitvoeren, al of niet gebruikmakend van deze herbruikbare software, data kunnen gebruiken om concernbrede analyses te doen. Welke maatregelen je kunt nemen om dit te verankeren in de organisaties en waar in de organisatie de meeste winst is te behalen op het terrein van duurzame GWW? Wat werkt goed en kunnen andere organisaties met duurzame ambities voor de fysieke leefomgeving ook zelf direct toepassen?

Sebastiaan Schmidt is dataspecialist bij de provincie Zuid-Holland; Natalie Smailou is hoofd Marketing bij Google Nederland