kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • VIDEO-VERSLAG
  • Hanny Kemna, Arie Versluis, Lourens Visser

Transparantie? Glashelder!

Fysieke infrastructuur als (spoor)wegen, bruggen en sluizen is van wezenlijk belang voor het maatschappelijk functioneren. Deze infrastructuur moet goed werken en moet onderhouden worden.

Goed onderhoud betekent dat een weg over 5 jaar nog bereden kan worden en dat een brug over 20 jaar nog open en dicht kan. Goed onderhoud betekent ook dat alle infrastructuur in beeld is en dat onderhoudswerkzaamheden worden gepland en uitgevoerd, zodat de infrastructuur kan blijven functioneren. Voor het beheer en onderhoud van de digitale infrastructuur of ICT van de overheid geldt hetzelfde. De digitale infrastructuur is minder tastbaar en niet altijd zichtbaar, maar onmisbaar voor het functioneren van de overheid.

Om de informatievoorziening aan de Tweede Kamer over het bestaande ICT-landschap van het Rijk te verbeteren, is inzicht nodig in de ICT-systemen die bij de ministeries en (uitvoerings)organisaties worden gebruikt. In 2019 deed de Algemene Rekenkamer onderzoek naar het inzicht dat de CIO’s van de ministeries hebben in het ICT-landschap. Uiteraard gevolgd door de nodige aanbevelingen. Hanny Kemna, collegelid in buitengewone dienst van de Algemene Rekenkamer, blikt terug op dit onderzoek en gaat in op het belang van dit inzicht voor de ministeries zelf, maar ook voor het beheer en onderhoud van de ICT infrastructuur van het Rijk en voor de informatievoorziening aan de Tweede Kamer. Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is Arie Versluis portefeuillehouder van ‘Transparantie en Inzicht’: een van de thema’s van de nieuwe I-strategie in wording die handen en voeten geeft aan zaken als beheer en onderhoud van ICT-systemen, lifecycle management en de beoogde uitbreiding van het Rijks ICT-dashboard. De inleiding van deze sessie, zeker ook in het licht van de bredere context van de nieuwe I-strategie, wordt verzorgd door Rijks-CIO Lourens Visser.