kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 11:00 - 11:45
  • Erik Bosveld, Peter Brijs, Graham Cockcroft, Karin Grytberg

Shared services: ook over de grens succesvol?

De snelle ontwikkelingen in de cloudtechnologie hebben grote gevolgen voor de ontwikkeling en organisatie van informatietechnologie bij overheden.

De silo’s kunnen worden afgebroken en samenwerken en delen kan worden gerealiseerd zonder afbreuk te doen aan de autonomie van afzonderlijke overheidsorganisaties. De Rijksoverheid werkt al meer dan vijftien jaar aan het bundelen van diensten binnen shared serviceorganisaties, zoals P-direkt en DICTU. Wat zijn de recente ontwikkelingen en hoe pakken andere landen dit aan? Vanuit Pegasystems maken we een rondje langs overheden, met sprekers uit binnen- en buitenland.

Nederland: DICTU team RijksZaak

DICTU zet in op generieke diensten voor het Rijk. Het team van RijksZaak ondersteunt de primaire processen van diverse rijksoverheidsorganisaties, verdeeld over een groeiend aantal ministeries. Met de bewezen RijksZaak dienst kunnen organisaties snel zaakgericht werken implementeren. Via RijksZaak worden zaakgegevens, proces, dossier en interactie in één systeem afgehandeld.

Het team van DICTU RijksZaak innoveert en zal tijdens deze sessie de nieuwe diensten RijksBeleid en RijksDoc introduceren; een nieuwe impuls voor samenwerken, DMS en RMS.

Engeland: Shared Services Connected

Shared Services Connected is een publiek-private samenwerking tussen het Cabinet Office en Sopra Steria. Deze partij levert transformatieprogramma’s aan de overheid en de publieke sector in het Verenigd Koningrijk, met als doel besparingen te realiseren voor de overheid.

Zweden: Sveriges A-Kassor

De Zweedse federatie van werkloosheidsverzekeringsfondsen levert diensten aan de vijfentwintig werkloosheidsverzekeringsfondsen in het land. Dit omvat het ontwikkelen van hun IT-systemen, het ondersteunen bij het interpreteren van de wetten van de werkloosheidsverzekering en het creëren van publieke opinie over belangrijke kwesties met betrekking tot de fondsen en hun leden.