kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 16.45 - 17.30
  • Plein 3
  • Winfried de Valk, Frans Hietbrink, Hans Peter van der Horst

SAFe by Logius, een voorbeeldscenario

Bestuurders dragen verantwoordelijk voor het leiden of laten bewegen van hun organisatie in de gewenste richting waarbij een adequate governance en informatievoorziening cruciaal is. Veranderingen vragen van een bestuurder hier snel en efficiƫnt op in te spelen en een governance in te richten die de organisatie wendbaar laat opereren. Toegelicht wordt onder meer op welke wijze Logius haar organisatie heeft aangepast, de impact die dit heeft op de samenwerking met de Belastingdienst en Capgemini en gaat de dialoog aan met de zaal aan over ervaringen bij andere organisaties.

Sprekers in deze sessie: