kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 15.45 - 16.30
  • Plein 4
  • Perry van der Weyden, Paul Verhaar, Petra Jeurissen

Datalab Rijkswaterstaat analyseert emoties

De directie Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ontvangt jaarlijks honderden zienswijzen, formele reacties op voorgenomen overheidsbesluiten van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Om het analyseren van deze zienswijzen te versnellen en te verbeteren, schakelde de directie het Rijkswaterstaat Datalab in. Samen zijn we aan de slag gegaan.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontvangt jaarlijks duizenden inspraakbrieven, of het nu over uitbreiding van een vliegveld, verkeersmaatregelen te water of de aanleg van een weg gaat. Al die brieven worden gelezen en samengevat in een nota die aan de minister wordt gestuurd. Het is niet eenvoudig om er een rode draad in te ontdekken. Individuele indrukken kunnen best uiteenlopen, en ook tussen teams kunnen grote verschillen bestaan. Bovendien kennen de opmerkzaamheid en het geheugen van de mens hun beperkingen. Ten slotte laten brievenstromen op verschillende projecten zich moeilijk vergelijken.

Het Datalab laat nu machine learning-technieken los op de brieven, omwille van statistiek, maar ook om inhoud, toon en emoties te analyseren. Overigens neemt deze nieuwe aanpak niet weg dat elke brief door een ambtenaar wordt gelezen én beantwoord. “Natuurlijk laten we de beslissing op inspraak niet over aan computers, maar ze kunnen wel helpen om de dienstverleningskwaliteit te verbeteren.”

Sprekers in deze sessie: