kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 11:15 - 12:00
  • Plein 2
  • Daisy Geurts, Patrick Antenbrink, Erik Jonker, Démi van 't Wout

‘Rekenkamer Revue’

Het afgelopen jaar heeft de Algemene Rekenkamer drie onderzoeken uitgevoerd op het gebied van digitalisering en de inzet van ICT. In een korte pitch worden de resultaten van deze onderzoeken gepresenteerd.

De Algemene Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar het functioneren en presteren van de overheid, ook op het gebied van digitalisering en de inzet van ICT. Dat is een divers landschap om te onderzoeken, met hobbels en kuilen, met mooie vergezichten en laaghangende mist die het zicht op het goede pad kan belemmeren.

Het afgelopen jaar heeft de Rekenkamer drie sporen in dat landschap in kaart gebracht: het gebruik van gegevens over burgers en bedrijven door de overheid, sturing op continuïteit en vernieuwing van ICT en informatiebeveiliging/cybersecurity. Het onderzoek ‘Digitale dijkverzwaring: cybersecurity en vitale waterwerken’, het vervolgonderzoek basisregistraties en de rijksbrede onderzoeken naar informatiebeveiliging en informatievoorziening over ICT uit het verantwoordingsonderzoek 2018 zullen in deze sessie de revue passeren.

Met een korte pitch worden de resultaten gepresenteerd, waarna er ruimte is voor het gesprek over deze onderzoeken met de onderzoekers.

Meer informatie

- Digitale dijkverzwaring: cybersecurity en vitale waterwerken
- Vervolgonderzoek basisregistraties (publicatie: 18 juni 2019)
- Rijksoverheid heeft informatiebeveiliging en IT beheer nog niet op orde

Sprekers in deze sessie: