kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 15.45 - 16.30
  • Bovenzaal 2
  • Douwe Leguit, Arjen Gielen, Marijn Janssen

Regie op gegevens

Regie op je gegevens hebben betekent dat je (daar waar de wet je dat ook nu al toestaat) jouw gegevens kunt inzien/ontvangen en digitaal kunt delen met derden, bijvoorbeeld als je dat nodig hebt om iets te regelen. Het is wat je nu thuis doet met een ordner vol papierwerk, of als je aan een balie van een gemeente een uittreksel ophaalt (vrijwel altijd om deze bij een andere organisatie weer in te leveren). Maar dan digitaal.

Regie hebben op je gegevens is daarmee een evolutie van dingen die we al gewend zijn te doen. Dat klinkt simpel, maar dat is het niet en dat komt doordat het ons met nieuwe vraagstukken confronteert, nieuwe vormen van dienstverlening doet ontwikkelen, er nieuwe producten bedacht worden en er onvermijdelijk ook nieuwe bedreigingen en problemen zichtbaar worden.

In deze sessie bekijken we gezamenlijk de afspraken die er gemaakt moeten worden, mede aan de hand van verhalen vanuit de praktijk (van gebruikers, maar ook onze partners uit het veld). De mensen waar het over gaat vertellen waar zij tegenaan lopen, waar ze op hopen of misschien voor vrezen. Gezamenlijk met de zaal halen we hier de punten uit waarover afspraken gemaakt moeten worden. Op 22, 23 en 24 juni is er een Hackathon geweest die de aftrap geeft voor een aantal pilottrajecten. Op 3 juli kunnen we daar hopelijk ook een eerste inkijkje in geven.

Sprekers in deze sessie: