kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 13:00 - 13:45

Plenaire opening en plenair debat

Welkom en opening door Saskia Bruines, wethouder gemeente Den Haag

‘De relatie tussen overheid en samenleving en de rol van digitalisering daarin’
plenair debat o.l.v. Ruben Maes, dagvoorzitter

André Bosman, oud-Kamerlid VVD | vzTijdelijke cie. Uitvoeringsorganisaties
Loes Mulder, secretaris-generaal van het Ministerie van SZW
Jaap Smit, CdK Zuid-Holland | voorzitter Interprovinciaal Overleg (IPO)
Franc Weerwind, burgemeester Almere | vz VNG-commissie Informatiesamenleving