kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • VIDEO-VERSLAG
  • Christiaan van den Berg, Frits Bussemaker

Overheid: focus op technologie!

De overheid moet zich zo organiseren, dat ze structureel aansluit op technologische ontwikkelingen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar immers razendsnel op. Dat geldt voor technologieën die onder de noemer van ‘digitalisering’ vallen, maar ook voor zaken als DNA-modificatie en Quantum technologie.

In deze sessie wordt vooral gekeken naar het ‘hoe’: de wijze waarop de overheid dat kan doen.
Uitgangspunt is de visie zoals verwoord in TechFocus. Van den Berg werkt in zijn rol als programmamanager van het ‘technologieprogramma’ bij het ministerie van Justitie en Veiligheid met andere initiatieven en departementen in een soort Rijksbrede ‘zwerm’ aan het opbouwen van een ‘technologiefunctionaliteit’, die ervoor zorgt dat er op de relevante technologische ontwikkelingen actief, en op tijd wordt geacteerd.

Zodat beleid op tijd is gemaakt om kansen te pakken in de uitvoering, of zodat de wetgeving op tijd is aangepast om risico’s te mitigeren. Zodat kaders zijn ontwikkeld voor de maatschappij ten behoeve van de verantwoorde integratie van technologieën.

Deze beweging mag worden versterkt, want het valt niet mee om zoiets voor elkaar te krijgen binnen de huidige organisatievorm van de overheid: in verticale structuren, en in benoemde portefeuilles.
Deze sessie krijgt een vervolg tijdens het Rijksbrede Innovatiecongres INNOvember, dat de RijksInnovatieCommunity organiseert.

Presentator bij deze sessie is Frits Bussemaker.