kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 14.45 - 15.30
  • Plein 2
  • Ger Baron, Daniël Tijink

Over technologie, ethiek en de stad

Wereldwijd zoeken diverse steden, waaronder Amsterdam, actief naar nieuwe kaders voor de omgang met technologie in de de stad. Welk ethisch denkkader begint hiermee te ontstaan?

Amsterdam zoekt actief naar nieuwe kaders voor de omgang met technologie in de de stad. De stad wil algoritmes screenen, legde als eerste stad in Nederland Airbnb aan banden, strijdt samen met New York en Barcelona voor digitale grondrechten en stelt spelregels voor data. En met succes. Zowel internationaal als nationaal wordt er gevolg gegeven aan de oproep van Amsterdam. Welke belangen zijn hier in het spel en welk ethisch denkkader begint hiermee te ontstaan?

De ECP-werkgroep digitalisering en ethiek samengesteld uit (ICT)bedrijfsleven, overheid, sectoren en ethici/filosofen heeft het afgelopen jaar gestudeerd op de ethiek van technologie. Daarbij is de verbondenheid van technologie en mens/maatschappij het uitgangspunt, zoals die door prof. Peter-Paul Verbeek is uitgewerkt. Vanuit de term begeleidingsethiek is daaruit een denkkader en een gesprekstool ontwikkeld ontstaan ten behoeve van ethische afwegingen én handelingsopties in de praktijk. Wat biedt het denkkader voor de casus van Amsterdam?

Sprekers in deze sessie: