kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • VIDEO-VERSLAG
  • Peter de Baat, Eddy Hartog, Wim De Kinderen, Maarten Schurink, Sophie in't Veld

Living in EU

De wereld is in transitie. Zonder alle zorgen en schade te vergeten, biedt de huidige coronacrisis ook kansen voor verandering. Digitalisering raakt in een stroomversnelling en de kunst is nu het maximaal te laten bijdragen aan economisch herstel, groei en maatschappelijke ontwikkeling én aan het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen.

Op lokaal, regionaal, nationaal en het Europese speelveld komen de vragen rondom digitale publieke diensten, connectiviteit, gebruik van data en algoritmen, cybersecurity en digitale vaardigheden dichter bij elkaar te liggen. De ingezette beweging vanuit de samenwerkende Europese netwerken rondom LIVING-IN.EU is een belangrijke katalysator om een meer gezamenlijk speelveld te krijgen. Waar verschillende ecosystemen nauwer aan elkaar verbonden raken, waar we succesvolle oplossingen sneller en effectiever kunnen opschalen met impact voor al onze inwoners en ondernemers.

In deze sessie gaan we nader in gesprek over de verbinding tussen het lokale, regionale, nationale en Europese speelveld. Doel: hoe geven we een ontwikkeling als living-in.eu zo vorm dat deze op alle mogelijke manieren bijdraagt aan economisch herstel en aanpak van gezamenlijke maatschappelijke uitdagingen.

Naast een debat waarin we verschillende perspectieven van Europa, gemeenten en VNG aan het woord laten, is er ook een officieel tekenmoment waarin twee bestuurders in navolging van collega’s the declaration onder Living-in.eu ondertekenen.