kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 14.45 - 15.30
  • Plein 7
  • Rondetafel IBM

Kunstmatig? Tastbaar en toepasbaar!

De impact van de AI-ontwikkeling op overheidsorganisaties is groot en kent vele invalshoeken die stevig, geïnspireerd en deskundig leiderschap vergen. Want al lijkt er sprake van een technische exercitie (en dat is het óók), de crux zit hem veel meer in de omgang met gewichtige randvoorwaarden, mogelijke bijeffecten, en oprechte zorgen, bij leidinggevenden en bij de medewerkers. En vooral: in het grijpen van de grote kansen, voor samenleving en economie, die het verantwoord toepassen van AI biedt.

Dus enerzijds:
• “AI kan echt bijdragen aan de uitvoering van mijn strategische visie”
• “Ik zie kansen voor een veel betere dienstverlening aan burger en bedrijfsleven”
• “Ik heb behoefte aan informatie over dit onderwerp op mijn niveau”

En anderzijds:
• “Hoe zorg ik voor transparantie en verantwoording van de door AI ondersteunde besluiten?”
• “Kan mijn organisatie de vernieuwing wel aan, en hoe begeleid ik die?”
• “Waar liggen de ethische grenzen? Welke vragen moet ik daarover stellen?”

Als ‘huis van Watson’, en als bedrijf dat verantwoord gebruik van data en AI propageert, voert IBM vele gesprekken binnen de overheid over dergelijke vragen en opmerkingen. Wat blijkt: u kijkt verder dan alleen het toepassen van nieuwe hulpmiddelen, het gaat om niet minder dan een digitale transformatie van en rond uw organisatie. Waarbij de burger of het bedrijfsleven werkelijk centraal komt te staan. En zonder de wijsheid in pacht te hebben: al die contacten en perspectieven, ook van buiten de overheid, stellen ons in staat om tijdens de ronde tafel-sessies met u, als bestuurders en topambtenaren, een goed gesprek te hebben over dit onderwerp. Waarbij we ook van elkaar leren.