kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 11:15 - 12:00
  • Plein 4
  • Loes Mulder, Diederik van Leeuwen

Innovatie is top-prioriteit: de Chief Innovation Officer

Sturen op innovatie is een top-prioriteit. Is het daarom een goed idee een ‘Chief Innovation Officer’ aan te stellen binnen de Rijksoverheid?

De Overheid Draait Door-tafel met als gastvrouw en gastheer Loes Mulder, secretaris-generaal bij het ministerie van SZW en Diederik van Leeuwen, CIO Tweede Kamer, over nut en noodzaak van de Chief Innovation Officer, of Chief Innovation Community Officer, CICO.

De samenleving transformeert in snel tempo. Een relevante overheid moet aanpassen, meebewegen en vernieuwen. Sturen op innovatie is daarom een top-prioriteit. Is het daarom een goed idee een ‘Chief Innovation Officer’ aan te stellen binnen de Rijksoverheid? Over noodzaak en voorwaarden: wat is de meerwaarde van een CICO om innovatie te entameren en versterken. Welke taken en bevoegdheden dient de CICO daartoe te krijgen. Hoe is de CICO in de organisatie ingebed en waar ligt de focus van de aandacht. Vanuit de zaal schuiven verschillende gasten aan!

Vragen die zeker aan de orde komen: wat is er nodig om technologische innovatie een boost te geven? Hoe kunnen technologische ontwikkelingen rijksbreed goed en effectief gedeeld worden, inclusief de lessons learned? Is normering nodig vanuit de overheid?

Sprekers in deze sessie: