kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 13.45 - 14.30
  • Plein 3
  • Marcel van Bijnen

IDA: Samenwerken vanuit ambitie

De digitale transformatie die gaande is, biedt kansen. Ook voor provincies. Maar om die kansen te verzilveren, is het wel noodzaak dat provincies intensief samenwerken.

In een interactieve bijdrage presenteren de provincies hun nieuwe Interprovinciale Digitale Agenda (IDA). Afgelopen maanden is hieraan hard gewerkt vanuit het uitgangspunt dat de digitale transformatie die gaande is, kansen biedt. Om deze te realiseren werken we intensiever samen als provincies. Omdat we middenbestuur zijn, betekent dit ook dat we intensiever gaan samenwerken met andere publieke organisaties, zoals Rijk, waterschappen en gemeenten. Iedere organisatie worstelt met de vraag hoe ze verantwoord meer data gedreven kan gaan werken. Het grote aantal digitale agenda’s is hiervan het bewijs. Onze IDA wil aansluiten en aanhaken op deze digitale agenda’s van andere publieke organisaties. Waar zitten aanknopingspunten? Hoe kunnen we die samen oppakken? Waar zit de noodzaak en de energie? Hoe leren we van elkaar? Hoe innoveren we samen? Dat zijn het soort vragen waar we het met u over willen hebben.

Als voorbeeld kunnen we kijken naar de Common Ground gedachte die momenteel zo in de belangstelling staat bij gemeenten. Deze past ook prima bij wat we als provincies doen. Maar hoe maken we concreet de verbinding en hoe zorgen we dat we als provincies en gemeenten echt samen hierin stappen zetten? Een ander voorbeeld zijn ethische vragen, zoals de omgang van waarden, waar alle overheidsorganisaties mee worstelen. Hoe kunnen we die bijvoorbeeld samen met het Rijk op een zinvolle manier gemeenschappelijk doordenken? En hoe werken met slimmer met waterschappen samen om bijvoorbeeld vergunningen op watergebied te digitaliseren? Wat is daarvoor nodig?

Sprekers in deze sessie: