kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • VIDEO-VERSLAG
  • Sergej Berendsen

Hoe Agile helpt om grote softwareprojecten te doen slagen

Een realistische begroting is een essentieel instrument om tot een aanvaardbare slaagkans van projecten te komen. Als je met onrealistische verwachtingen aan een project begint, is er een grote kans dat er forse tot zeer forse overschrijdingen komen qua uren, geld en doorlooptijd én een tegenvallende kwaliteit.

Om de slaagkans van de uitbreiding van de Europese uitwisseling van informatie in de sociale zekerheid te vergroten, heeft een (nu nog anonieme organisatie) twee belangrijke maatregelen genomen:

- De architectuur is modulair opgezet om zoveel mogelijk complexiteit te vermijden bij de aansluiting op de back-office systemen;
- De begroting is opgesteld met behulp van ervaringsgegevens uit het eerdere aansluitingstraject en op basis van de specificaties van de uitbreiding.

Om de twee projecten goed vergelijkbaar te maken, is van zowel de bestaande software als van de nieuw te realiseren software de functionele omvang bepaald. Voor de bestaande software is dat geautomatiseerd gemeten, voor de nog te realiseren software is dat handmatig vastgesteld. Doordat beide metingen gestandaardiseerd zijn leveren deze een vergelijkbaar resultaat op. De automatische bepaling van de functionele omvang levert direct ook een beeld op van de belangrijkste risico’s voor de bedrijfsvoering van de bestaande software. Met de ervaringscijfers van de reeds gerealiseerde software is een begroting opgesteld van het vervolg. Niet gebaseerd op onderbuikgevoel of politieke kleuring, maar op feitelijke data.

Hoe goed de voorspellende waarde was, vertellen we vanuit Metri op vrijdag 11 september.