kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 13.45 - 14.30
  • Bovenzaal 1
  • Joost van Vleuten, Rudolf Roeleven, Marijn Fraanje

Gemeenten en 5G: een strategische benadering

In deze workshop gaan we met elkaar aan de slag met de vraag hoe gemeenten zich goed kunnen voorbereiden op de komst van nieuwe digitale infrastructuur waarmee de komst van 5G wordt mogelijk gemaakt. Wat levert 5G op lokale schaal op? En hoe kun je als gemeente middels je antennebeleid, ruimtelijke ordening en lokale tarieven hier invloed op uitoefenen? Hoe kun je als gemeente de realisatie van nieuwe digitale infrastructuur ondersteunen en er tegelijkertijd grip op houden?

Drie sprekers nemen je vanuit hun eigen specifieke invalshoek hierin mee:
- Jos de Groot, directeur Digitale Economie, ministerie van EZK: gaat in op het belang van digitale connectiviteit als een belangrijke pijler van de Nederlandse digitaliseringsstrategie
- Rudolf Roeleven, senior beleidsadviseur VNG: de VNG heeft recent een impactanalyse gedaan van het lokale antenne- en vergunningenbeleid en geeft een presentatie van de uitkomsten van deze analyse
- Marijn Fraanje, CIO van de gemeente Den Haag: Den Haag wil in 2020 de eerste 5G gemeente in Nederland zijn. Hoe pakt de gemeente Den Haag dat aan? Welke lessen kunnen tot nu toe geleerd worden?

Vervolgens voeren we met de aanwezigen het gesprek hoe gemeenten de realisatie van nieuwe digitale infrastructuur kunnen ondersteunen en hier tegelijk op kunnen sturen.

Sprekers in deze sessie: