kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 16.45 - 17.30
  • Plein 5
  • Emily Glastra, Diederik van Leeuwen
  • Rondetafel Microsoft

Persoonlijk leiderschap in de digitale transformatie

’Digitale transformatie gaat over zakelijke transformatie en de impact van (digitale) technologieën en de toenemende digitalisering van bedrijfsprocessen op mens, bedrijf en maatschappij’. Digitaliseren is voor overheden en bedrijven onlosmakelijk verbonden met de voorbereiding op de toekomst. Bedrijven en overheden transformeren in hoog tempo vanwege de noodzaak om te digitaliseren.

Binnen organisaties die succesvol (digitaal) transformeren pakt naast de volledige directie (niet alleen CIO en IT directeuren) samen met alle medewerkers verantwoordelijkheid voor de transformatie. Emily en Diederik gaan graag samen met jullie in gesprek over persoonlijk leiderschap in tijden van transformatie binnen overheden en bedrijfsleven. Hierbij is het belangrijk dat iedereen zich verantwoordelijk voelt om mee te gaan: meer eigen regie, meer openheid en meer verbondenheid.

Digitaliseren van overheden en bedrijfsleven brengt en vraagt veel verandering: de manier waarop mensen werken, samenwerken, leren en met elkaar omgaan en leidt daarmee tot behoefte aan nieuwe (digitale) vaardigheden. Oude gewoontes, ‘we doen het hier altijd zo’, gaan niet meer op: er wordt gevraagd om een ‘Growth mindset’ van medewerkers.

Sluit aan in de zoektocht over de verschillen maar vooral de overeenkomst in persoonlijk leiderschap tussen de overheid en het bedrijfsleven, zodat we samen kunnen zorgen voor meer kennis van digitaal in de samenleving om de verandering breed te dragen.

Sprekers in deze sessie: