kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 15.45 - 16.30
  • Plein 5
  • Emily Glastra, Hugo Aalders
  • Rondetafel Microsoft

Gedeelde waarden als voorwaarden voor publiek private samenwerking

Rondetafel Microsoft

Tijdens deze rondetafel willen Hugo Aalders van VNG Realisatie en Emily Glastra van Microsoft met u in dialoog over de gedeelde waarden die nodig zijn voor een publiek-private samenwerking die beter in staat is maatschappelijke uitdagingen op te lossen.

In de verenigingsstrategie van de VNG ‘Gemeenten 2024’, is veel aandacht voor informatietechnologie en de verschillende kansen en bedreigen voor de samenleving door het gebruik hiervan. Wat betreft technologische kansen voor gemeenten en regio’s, valt te denken aan het verbeteren van de veiligheid door het datagedreven aanpakken van ondermijning. Ook Microsoft heeft oog voor de maatschappelijke impact van het gebruik van deze technologieën en erkent ook de risico’s die dit met zich mee kan brengen.

Vanuit gedeelde waarden kunnen publiek-private samenwerkingen ontstaan die deze kansen kunnen verzilveren en tegelijkertijd bedreigingen het hoofd bieden. Hiervoor is het dan ook van belang dat overheden en het bedrijfsleven elkaar kunnen vinden in een nieuwe partnerschapsrelatie. Deze sessie is een aanzet om deze relatie tussen overheid en het bedrijfsleven verder uit te werken.

Sprekers in deze sessie: