kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • VIDEO-VERSLAG
  • Dennis Hermans, Larissa Zegveld

Een nieuw tijdperk voor de gemeentelijke inkomensvoorziening

Het is belangrijk mee te doen in de samenleving, zowel op het sociale vlak als op het vlak van financiële zelfredzaamheid. Uit onderzoek blijkt dat parttime werken in de bijstand de opstap is voor duurzame uitstroom naar een betaalde baan.

Maandelijks verrekent de sociale dienst deze parttime baan inkomsten met de Participatie Wet. Klinkt eenvoudig, maar dat is de theorie. In de praktijk is het een arbeidsintensief proces. Via het lezen van loonstroken wordt het proces van opvoer versneld. En zo zoeken we naar meer oplossingen om werken in de bijstand eenvoudig en laagdrempelig te maken.

Maar zijn dit eigenlijk überhaupt nog wel de juiste instrumenten? Wordt het niet tijd voor een meer gestandaardiseerd basisinkomen en basisbanen?