kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 14.45 - 15.30
  • Skybox
  • Daisy Geurts, Egbert Prins

Duurzame IT. Onderzoek en praktijk van (problematische) legacy

De Algemene Rekenkamer heeft in het kader van het jaarlijkse Verantwoordingsonderzoek over 2018, onderzoek gedaan naar de sturing op continuïteit en vernieuwing van ICT. De aanpak van problematische legacy of verouderde systemen, die duur in onderhoud en lastig aanpasbaar zijn, was één van de thema’s in dat onderzoek. Deze problematische legacy kan gevolgen hebben voor de continuïteit van het functioneren van de overheid. Overheidsorganisaties, waaronder de Sociale Verzekeringsbank (SVB) werken daarom aan het verduurzamen van hun ICT.

Daisy Geurts (strategisch onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer) en Egbert Prins (afdelingsmanager bij de SVB) gaan met elkaar en met de aanwezigen in gesprek over hun bevindingen en ervaringen met betrekking tot problematische legacy en het verduurzamen ervan.

Sprekers in deze sessie: