kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • VIDEO-VERSLAG
  • Peter de Haas, Wouter van den Ham

Duurzame digitale informatiehuishouding aan de hand van een digital twin

De COVID-19 crisis leidt tot onzekerheden en uitdagingen voor iedereen. Naast de enorme invloed op ons persoonlijke leven en zorgen over gezondheid, zien we dat de maatschappij en de economie getest worden op flexibiliteit en weerstandsvermogen.

De impact van het coronavirus wordt door alle bedrijven over de hele wereld gevoeld. De overheid zal daarom versneld moeten digitaliseren om de kwaliteit en betrouwbaarheid op peil te houden en snel te kunnen anticiperen op complexe veranderingen en daarmee de continuïteit te waarborgen. Dit vraagt om een grote mate van wendbaarheid en inzicht op hoe de strategie tot uitvoering wordt
gebracht.

Een verregaande digitalisering én een betere benutting van informatie zijn essentieel om toekomstbestendig te kunnen zijn. Bij de meeste overheidsorganisaties vormt digitalisering de sleutel tot een betrouwbare overheid en een efficiënte digitale dienstverlening. Echter, de uitdagingen die hierbij komen kijken, kunnen complex, overweldigend en kostbaar zijn. Tegelijkertijd vergroot het digitale tijdperk de kansen voor organisaties die weten hoe ze hierop moeten inspelen en welke route ze hiervoor moeten bewandelen.

Onbewust beschik je als organisatie al over zeer veel relevante kennis en informatie; echter zit de kennis vaak in de hoofden en is de informatie verkokerd op afdelingen en statisch opgesloten in documenten. Organisaties die dit probleem onderkennen maken steeds vaker een start met het stap voor stap opbouwen van een dynamische, virtuele weergave van een organisatie in operationele context (zogenaamde digitale tweeling). Hiermee wordt alle relevante informatie en kennis in samenhang gebracht en structureel geborgd.

Hoe kun je hier als overheidsorganisatie een start mee maken, hoe begin je? KPMG en Mavim nemen je mee in een pragmatische aanpak om stap voor stap een digitale tweeling van jouw overheidsorganisatie op te bouwen aan de hand van een aantal concrete voorbeelden. Veel van de puzzelstukken heeft jouw organisatie namelijk al; nu de samenhang nog …

In deze sessie krijg je antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is een Digitale Tweeling van een Organisatie (DTO)?;
  • Welke strategische vraagstukken kun je met een DTO beantwoorden?;
  • Wat levert een DTO jouw organisatie op de korte (korte – en lange termijn) ?;
  • Hoe verhoog je de slagingskans van verandertrajecten met een digitale?;
  • Waar en hoe kun je het beste starten een DTO?
  • Waar wordt een DTO al toegepast en wat heeft hen dit opgeleverd?

Daarnaast zal KPMG vertellen hoe zij zelf de DTO Methodologie inzetten om hun organisatie meer grip en inzicht te geven in processen, mensen en ICT in een dynamische wereld met strikte wet- en regelgeving en kwaliteitsstelsels.