kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • VIDEO-VERSLAG
  • Anna Richt Hannema, Peter van Vendeloo, Mark Bressers

Digitalisering als aanjager van sociale innovatie

Verduurzaming vraagt om initiatieven van onderop. Juist de persoonlijke keuzes die mensen zelf maken kunnen een enorme impact hebben op duurzaamheid. Maar mensen kunnen dat vaak niet alleen.

Duurzame keuzes vraagt om samenwerking tussen bewoners: op straatniveau en op wijkniveau. ICT speelt een essentiële rol bij het verbinden van betrokken buurtbewoners, bij het initiëren en onderhouden van duurzaamheids- initiatieven. IT is daarmee een aanjager van noodzakelijke sociale innovatie.

Onze manier van reizen heeft méér en méér effect op de ruimte waarin we leven, en hoe we die inrichten. In Haarlem toont een groep bewoners de bereidheid om afstand te doen van de vanzelfsprekendheid van (eigen) autobezit om hun behoefte aan persoonlijk vervoer in te vullen. En om uit te zoeken hoe het is om mobiliteit met elkaar te delen op buurtniveau. Het resultaat, na een pilot van 1,5 jaar, is dat bewoners samen met de uitvoeringorganisatie van de gemeente een bottom-up, buurtgericht e-autodeelsysteem hebben ontwikkeld dat effectief, inclusief en betaalbaar is.

Techniek en ICT zijn de de enabler van zowel de e-autodeeldienst als de sociale innovatie binnen dit concept. De sociale innovatie draait om warm buurtcontact en invloed van buurten op hun eigen leefomgeving, maar ook om inclusiviteit van het autodeelconcept. Door ieders talent, netwerk en kennis digitaal te ontsluiten in de community, kunnen autodelers op vrijwillige basis operationele en strategische werkzaamheden op zich nemen. Anna Richt Hannema, een van de initiatiefnemers van iZoof, zal in deze workshop uitleggen hoe IT-oplossingen bijdragen aan deze sociale innovatie en hoe u hier ook gebruik van kunt.

Als buren met elkaar aan de slag gaan om de buurt te verbeteren, is persoonlijk contact natuurlijk cruciaal. Het zorgt voor verbinding en vertrouwen. Maar hoe organiseer je persoonlijk contact als mensen elkaar niet kunnen ontmoeten? Hoe breng je verbinding tot stand als ‘afstand houden’ het devies is? De stichting Buurkracht heeft hiertoe de organisatie en de dienstverlening in hoog tempo gedigitaliseerd. Marketingdirecteur Peter van Vendeloo neemt u mee in de manier waarop Buurkracht ICT inzet voor sociale innovatie, met online platforms die zorgen dat medewerkers en buurtbewoners elkaar op nieuwe manieren kunnen vinden en activeren.