kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • VIDEO-VERSLAG
  • Ted Blonk, Willem Dittrich, Mark Smolenaars, Demi van ’t Wout

Digitale veiligheid

De Algemene Rekenkamer gaat met de CISO van het ministerie van Financiën en u, in de (virtuele) zaal, in gesprek over digitale veiligheid.

In het eerste deel van de sessie verzorgt Ted Blonk (CISO ministerie van Financiën) de aftrap van het gesprek over informatiebeveiliging. Hij vertelt over the first, second and third line of defence. Hoe zien de drie verdedigingslinies van informatiebeveiliging er in de praktijk uit? Wat is hierin nog te verbeteren? Demi van ’t Wout (projectleider informatiebeveiliging) en Mark Smolenaars (onderzoeksdirecteur) van de Algemene Rekenkamer gaan in op hoe hun organisatie gezien kan worden als ‘the fourth line of defence’.

Het tweede deel van de sessie zal ingaan op Cybersecurity. Mark Smolenaars zal kort de cyberrapporten van de Algemene Rekenkamer over ‘Cybersecurity Waterkeringen’ en ‘Cybersecurity Grenstoezicht Schiphol’ toelichten, qua aanpak en bevindingen. Vervolgens gaat hij in gesprek met de zaal en met de Willem Dittrich (Afdelingshoofd Security Centre binnen Rijkswaterstaat) over de onderzoeksresultaten en de acties op het vlak van cybersecurity die Rijkswaterstaat sindsdien heeft ondernomen en over toekomstige uitdagingen.