kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 14.45 - 15.30
  • Plein 4
  • Jan van Ginkel

Digitale Transformatie, radicaal en hals over kop

Overheden missen uiteindelijk de boot met al hun goedbedoelde inzet op digitalisering en dataficering. Het is alleen maar digitale óptimalisatie wat de klok slaat.

Willen overheden nog maatschappelijk gelegitimeerd blijven, dan moeten ze met haastige spoed aan de slag met digitale tr√°nsformatie. Dat is echt iets anders, radicaal anders zelfs. Het is helaas ingewikkeld, bloedeng en waarschijnlijk onmogelijk. Toch is er gewoonweg geen keus. Het goede nieuws is dat er een veranderaanpak mogelijk is die succesvol blijkt.

Sprekers in deze sessie: