kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • VIDEO-VERSLAG
  • Christine Foekens, Marc Glaudemans

Digitale economie: bouwen aan samenwerking

Vanuit Europa en ook vanuit de Rijksoverheid wordt digitalisering aangeduid als een niet te negeren ontwikkeling die iedereen raakt en waar iedereen aan kan bijdragen. Een ontwikkeling die door het coronavirus in een enorme versnelling is gekomen.

Om de concurrentiepositie van de van nationaal belang zijnde economische sectoren in Nederland te behouden is het van belang dat er wordt geïnvesteerd in goede digitale randvoorwaarden, waaronder de digitale infrastructuur, innovatie, kennis en vaardigheden en cybersecurity. Om de kansen die digitalisering biedt te benutten en risico’s aan te pakken, is samenwerking nodig. Tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Hoe pakken de regio’s Zuid-Holland en Noord-Brabant dit aan? Hoe ziet de samenwerkingsagenda Rijk-Regio eruit? Waarin komen ze overeen en waarin verschillen ze?

In deze sessie, die vanuit de Interprovinciale Digitale Agenda (IDA) plaatsvindt, zullen de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant kennis delen over hoe zij om gaan met samenwerking in de digitale economie met zowel private partners als publieke partners zoals de Rijksoverheid en gemeenten. Ook gaan de provincies in gesprek met de aanwezigen over hoe zij dit oppakken.