kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • VIDEO-VERSLAG
  • Piek Visser - Knijff, Rudy van Belkom, Mirko Tobias Schäfer, Erwin Folmer, Jan van Ginkel (inleider)

Data democratiseren, hoe houden we het democratisch?

Datagedreven toepassingen, zoals AI, vergroten de betrokkenheid van burgers, helpen de overheid ethisch te handelen en versterken draagvlak voor het handelen van de overheid. Dat is althans de belofte.

Maar COVID-19 maakt duidelijk dat het realiseren van die beloftes nog ver weg is: er zijn meer data beschikbaar dan ooit, maar het benutten van die data door al die partijen, experts en burgers die ons kunnen helpen vat te krijgen op de crisis, is ver weg. Datagedreven toepassingen als AI stellen hoge eisen aan de datahuishouding van de overheid en vragen ook fundamentele reflectie op de rol van die toepassingen.

Jan van Ginkel, concerndirecteur van de provincie van Zuid-Holland, weet als geen ander waar bestuurders en beleidsmakers van wakker liggen bij datagedreven werken en datagedreven toepassingen.

Jan legt in drie minisessies experts op het gebied van AI, ethiek en kwaliteit van data het vuur aan de schenen: wat is nodig om datagedreven werken en datagedreven toepassingen te laten bijdragen aan het handelen van de overheid, democratisering en democratie te versterken?

Een toekomstverkenning naar AI door Rudy van Belkom

Erwin Folmer legt uit waarom FAIR-data nodig is en hoe het Kadaster dit gebruikt voor de publicaties van data.