kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • Ton Backx

College - Op weg naar een duurzame wereld dankzij technologie en ICT

Te vaak wordt gedacht dat er een spanning is tussen ICT en duurzaamheid. Dat een groeiende inzet van IT en data vooral leidt tot meer stroomgebruik, meer vervuiling en meer CO2-uitstoot. Maar er hoeft geen tegenstelling te zijn. ICT stelt ons juist ook in staat om te innoveren op een manier die bijdraagt aan een meer duurzame en schone wereld. Door de inzet van ICT zijn we instaat de data te verzamelen die we nodig hebben om een meer duurzame economie te ontwikkelen, door de inzet van ICT kunnen bewoners zich organiseren en samenwerken aan een duurzame leefomgeving en technologie stelt ons in staat om onze eigen ICT en datacenters te verduurzamen.

Ton Backx gaat ons meenemen op deze ontdekkingstocht. Als hoogleraar Electrotechniek en voormalig directeur van het Fotonica-instituut is bij uitstek in staat om ons mee te nemen in hoe technologie kan bijdragen aan duurzame ICT. Maar meer dan dat. Ook hoe ICT zal gaan bijdragen aan de energietransitie die nodig is. Hoe het ons zal helpen om van een fossiele naar een groene economie door te groeien. Hoe ‘’smart grids’’ ons gaan hepen om industrie en samenleving te elektrificeren. Een inspirerend verhaal over technologische kansen en uitdagingen. Maar ook een verhaal over wat overheden en bedrijven zelf kunnen doen om op deze kansen aan te haken.