kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • VIDEO-VERSLAG
  • Bibi van den Berg

College Bibi van den Berg - De rol van politiek, bestuur én wetenschap in cyberspace

Gezien onze afhankelijkheid van cyberspace is veiligheid hierin een centraal thema geworden. Maar wat bedoelen we precies wanneer we praten over veiligheid en cyberspace? Gaat het dan over statelijke actoren die de geheimen van andere staten ontfutselen? Over criminelen die ouderen oplichten? Hoogleraar Bibi van den Berg praat ons bij.

Dat maakt onderzoek en onderwijs op het terrein van cybersecurity complex en uitdagend. Het is pionieren op een nieuw thema, in een werkelijkheid die zo snel verandert dat onze theorieën, modellen en perspectieven het amper kunnen bijbenen. In zo’n werkelijkheid is nood aan solide technisch én sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Door daarbij samen op te trekken met de overheid, draagt dit onderzoek niet alleen bij aan academische inzichten, maar helpt het ook maatschappelijke, internationaal-politieke en economische uitdagingen het hoofd te bieden. In deze lezing zal prof.dr. Van den Berg de complexiteit van het domein cybersecurity in vogelvlucht doorkruisen, om daarna in te zoomen op één van de grootste uitdagingen voor politiek, bestuur en wetenschap rondom dit thema: het gebrek aan solide data.

Dit college wordt u aangeboden door I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs. Het I-Partnerschap is een structureel samenwerkingsverband tussen de Rijksoverheid en het hoger onderwijs op het gebied van IT. Meer info op www.ipartnerschap.nl.

Prof.dr. Bibi van den Berg is hoogleraar Cybersecurity Governance aan de universiteit Leiden. Ze heeft een MA en een doctoraat van de afdeling Filosofie van de Erasmus Universiteit. De onderzoeksinteresses van Van den Berg omvatten: cybersecurity, governance van veiligheid en beveiliging, regulering van menselijk gedrag door het gebruik van technologieën (techno-regulatie en nudging), privacy en identiteit, en robotica en kunstmatige intelligentie. Van den Berg is raadslid van de Cyber Security Raad, en adviseert de Nederlandse overheid over hoe cybersecurity in Nederland te verbeteren. Ze is wetenschappelijk directeur van de Stichting Cyber Security Academy in Den Haag en lid van de commissie ICT van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).