kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • VIDEO-VERSLAG
  • Toine Dam, Marieke Vermue

City Deal ‘Zicht op Ondermijning’

Het doel van deze City Deal is om bij te dragen aan de preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit op de thema’s vastgoed en drugs.

De ambities zijn:

• Inzichten verkrijgen in lokale en regionale patronen binnen georganiseerde ondermijnende criminaliteit;
• Gelegenheidsstructuren en kwetsbare sectoren en branches herkennen;
• De maatschappelijke weerbaarheid verbeteren.

In deze sessie worden de analyses op de thema’s vastgoed en drugs getoond. Vetrekpunt voor deze analyses zijn de vragen vanuit de gemeentelijke praktijk van ondermijning. Voor deze analyses wordt gebruik gemaakt van CBS-data, aangevuld met data van basisregistraties en overheden, zoals het Kadaster en de FIU.

Experts van enkele gemeenten geven in deze sessie aan hoe zij het resultaat van de analyses gebruiken en wat het effect hiervan is op de beleidsvorming in gemeenten. Deze patronen maken een effectieve(re) strategie mogelijk, die is gericht op handhaving en preventie.

De inzichten worden in een openbaar dashboard op landelijk en tot op wijkniveau gepresenteerd.