kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 13.45 - 14.30
  • Plein 1
  • Patrick Spigt, Martijn de Waal, Michiel Steltman, Hans Bos, MIchiel van der Schuren, Jan van Dellen, Marcel Reuvers, Kees Verhoeven (moderator)

Alternatieven voor Facebook, Twitter en WhatsApp

Kamerlid Kees Verhoeven (D66) wil dat de overheid niet langer Facebook, WhatsApp en Twitter inzet voor de communicatie met de burger, maar eigen kanalen ontwikkelt. Terecht?

Volgens Verhoeven wekt het vasthouden aan bijvoorbeeld Facebook, Twitter en WhatsApp de “de indruk dat die een soort nutsfunctie hebben.” Het Kamerlid wil dan ook een motie indienen bij de behandeling van de Wet digitale overheid, waarin hij pleit voor het ontwikkelen van eigen kanalen door de overheid.

Wanneer de motie wordt aangenomen, heeft dat mogelijk kolossale gevolgen voor het applicatielandschap en voor de wijze waarop overheden en burgers onderling communiceren. Niet alleen ministeries en gemeenten, maar ook bewindslieden, volksvertegenwoordigers en zelfs wijkagenten maken nu op grote schaal gebruik van social media. Bijvoorbeeld voor het aannemen van vragen en klachten of als alternatief kanaal voor de telefoon en e-mail. Driekwart van de publieke instellingen wil binnen een jaar actief aan de slag met messaging.

In een paneldebat onderzoekt gespreksleider Kees Verhoeven de mogelijkheden, wenselijkheid en uitdagingen van alternatieven voor Facebook, Twitter en WhatsApp.

Sprekers in deze sessie: