kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 13.45 - 14.30
  • Plein 1
  • Patrick Spigt, Martijn de Waal, Michiel Steltman, Hans Bos, MIchiel van der Schuren, Marcel Reuvers, Kees Verhoeven (moderator)

Alternatieven voor Facebook, Twitter en WhatsApp

Aanleiding om deze paneldiscussie te organiseren is enerzijds omdat wij denken dat Digitale Platform Ecosystemen (Government as a Platform) de overheid enorm kunnen helpen de digitale transformatie van de overheid waar te kunnen maken, maar anderzijds omdat we zien dat commerciële Digitale Platform Ecosystemen (zoals onder meer Google en Apple die bieden) mogelijk enorme economische (de Amerikaans justitie is op dit moment aanklachten aan het voorbereiden tegen beide partijen op grond van het mogelijk overtreden van de Amerikaanse mededingingswet) en veiligheidsrisico’s (bijna alle partijen vallen buiten de EER en de Amerikaanse partijen onder de Patriot Act) met zich kunnen meebrengen.

De ultieme vraag is ‘Hoe kunnen we de voordelen van Digitale Platform Ecosystemen benutten, maar de economische en veiligheidsrisico’s daarvan vermijden waardoor we deze in een vertrouwelijke en veilige overheidscontext kunnen toepassen?’

Gaat de technologische ontwikkeling ons helpen hierbij, moeten we betere afspraken maken en sancties afdwingen of moeten we zelf aan de slag?

Sprekers in deze sessie: