kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • VIDEO-VERSLAG
  • Mark van den Broek, Roxane Daniels, Daniel Tijink

Ethiek en digitalisering: Hoe kan de gemeente acteren?

Digitale ontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden en roepen vaak ethische vragen op. Waarvoor mag je data gebruiken? Mag je mensen volgen met camera’s? Onder welke voorwaarden mag AI beleidsuitvoering ondersteunen? Kunnen we op algoritmes vertrouwen? Wat betekent het gebruik van smartphones voor het democratisch proces?

Een en ander vraagt om het nemen van ethische verantwoordelijkheid. Algemene regels en wetgeving zijn nodig, maar onvoldoende om een antwoord te geven op ethische vragen in de praktijk, omdat ze veelal te generiek zijn. In concrete situaties vindt de daadwerkelijke botsing van waarden plaats en daar ook zijn de ethische verbeteringen te vinden voor techniek én organisatie. De aanpak begeleidingsethiek is een aanpak die werkt vanuit de praktijk en helpt een constructieve dialoog te voeren en tot ethische innovatie te komen.