kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

Alle sessies

  • 11:00 – 11:45 | Eerste ronde break out-sessies
Digitale economie: bouwen aan samenwerking
VIDEO-VERSLAG
Christine Foekens, Marc Glaudemans

Vanuit Europa en ook vanuit de Rijksoverheid wordt digitalisering aangeduid als een niet te negeren ontwikkeling die iedereen raakt en waar iedereen aan kan bijdragen. Een ontwikkeling die door het coronavirus in een enorme versnelling is gekomen.

Shared services: ook over de grens succesvol?
11:00 - 11:45
Erik Bosveld, Peter Brijs, Graham Cockcroft, Karin Grytberg

De snelle ontwikkelingen in de cloudtechnologie hebben grote gevolgen voor de ontwikkeling en organisatie van informatietechnologie bij overheden.

Responsible Technology inclusief Privacy, Security
VIDEO-VERSLAG
Rob Elsinga

Naarmate de Nederlandse samenleving verder digitaliseert, groeit ook de maatschappelijke impact van technologie. Vraagstukken over privacy, veiligheid en compliance, en in toenemende mate ook de ethische implicaties van kunstmatige intelligentie, algoritmes en de explosie aan data, worden daarmee steeds complexer.

Parlementaire grip op digitalisering
VIDEO-VERSLAG
Arie van Bellen, Kathalijne Buitenweg, Maarten Hillenaar, Zsolt Szabo

De tijdelijke commissie Digitale toekomst die in mei van dit jaar haar eindrapport presenteerde had als opdracht te onderzoeken hoe de Tweede Kamer meer grip kan krijgen op het onderwerp digitalisering.

Voordelen van de cloud
11:00 - 11:45
Jan Geert Bakker, Femke de Bruijn, Jeroen van den Doel, Joost Geurtsen, Vincent Vollebregt, Frank van der Wolf

In deze sessie willen we jou inspireren met twee verschillende cases rondom de cloud. We gaan het hebben over de digitale transformatie van Koningsdag en over het cloud-traject van de dienst Belastingen Amsterdam. Twee totaal verschillende verhalen, maar wat ze gemeen hebben, is de grote uitdagingen die werken in de cloud met zich mee brengt. Waar gaan we het precies over hebben?

Online Trust Coalitie wil Europese uniformering van eisen aan online ICT-diensten
VIDEO-VERSLAG
Paul van den Berg, Jos de Groot, Jan Matto, Liesbeth Holterman, Michiel Steltman, Lourens Visser

Bij alle overheidsinnovaties komt cloud om de hoek kijken. Of het nu gaat om toepassingen met kunstmatige intelligentie (AI), automatisering van kantoorruimte, werken op afstand: je hebt te maken met diensten in de cloud.

Draagvlak voor beleid creëren in een digitale maatschappij
VIDEO-VERSLAG
Frans Backhuijs, Nathan Ducastel, Sebastiaan van ’t Erve, Onno van Veldhuizen

Digitale diensten aan inwoners zijn op dit moment volop in ontwikkeling. Maar i-Besturen gaat echter een stap verder dan het (kunnen) leveren van deze diensten. Online opbouw van beleid of virtueel besturen vragen in 2020 om lef en visie.

Toolkit moet cyberweerbaarheid ondernemers verhogen
VIDEO-VERSLAG
Sofia Badagshi, Rajko Smaak

Hoe kunnen gemeenten lokale ondernemers helpen om hun cyberweerbaarheid te verhogen? Om deze vraag te beantwoorden heeft het Digital Trust Center (DTC) samen met diverse gemeenten een toolkit samengesteld.

Hoe Agile helpt om grote softwareprojecten te doen slagen
VIDEO-VERSLAG
Sergej Berendsen

Een realistische begroting is een essentieel instrument om tot een aanvaardbare slaagkans van projecten te komen. Als je met onrealistische verwachtingen aan een project begint, is er een grote kans dat er forse tot zeer forse overschrijdingen komen qua uren, geld en doorlooptijd én een tegenvallende kwaliteit.

  • 12:00 – 12:45 | Tweede ronde break out-sessies
Gemeenten en UWV samen aan de slag voor werkzoekenden
VIDEO-VERSLAG
Margot Banus, José Gatsonides, Arend Hamstra

In coronatijden loopt de werkloosheid flink op, en vanuit de overheid worden verschillende werkzoekenden via verschillende loketten geholpen: in een sociaal plan, door de gemeente of het UWV.

Versnel de digitale transformatie met Locatie-Intelligentie
VIDEO-VERSLAG
Wouter Brokx, Frans Jorna

Het integreren van locatiegegevens met kernprocessen wordt steeds belangrijker. Van het delen van informatie tussen afdelingen, het beheren van middelen op afstand, tot het verbinden en communiceren met burgers, locatie-intelligentie is nodig voor informatiegestuurde activiteiten en op feiten gebaseerde besluitvorming.

Digitale Democratie in Actie – lokale digitale democratie in coronatijd
VIDEO-VERSLAG
Jeroen Bruijns, Hans Rijs

Hoe hebben we tijdens COVID-19 burgerparticipatie laten voortbestaan en wat kunnen we daar blijvend voor profijt van hebben?

Duurzame digitale informatiehuishouding aan de hand van een digital twin
VIDEO-VERSLAG
Peter de Haas, Wouter van den Ham

De COVID-19 crisis leidt tot onzekerheden en uitdagingen voor iedereen. Naast de enorme invloed op ons persoonlijke leven en zorgen over gezondheid, zien we dat de maatschappij en de economie getest worden op flexibiliteit en weerstandsvermogen.

City Deal ‘Zicht op Ondermijning’
VIDEO-VERSLAG
Toine Dam, Marieke Vermue

Het doel van deze City Deal is om bij te dragen aan de preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit op de thema’s vastgoed en drugs.

iBesturen in tijden van corona
VIDEO-VERSLAG
Rianne Blacquière, Evelyn Lindeman, Jan Lintsen, Emine Özyenici, Dick Schoof, Marieke van Wallenburg

Vier bestuurlijke kopstukken uit het zorg-, onderwijs-, veiligheids- en overheidsdomein in een open en eerlijk gesprek over hun uitdagingen tijdens de COVID-19 pandemie.

Datagedreven overheid: slim gebruik van allesomvattende data bij besluitvorming door de overheid
12.00 - 12.45
Arjan el Fassed, Rokesh Jankie

In deze sessie bespreken Rokesh Jankie en Arjan el Fassed (Google) technologie en beleidspunten voor het bouwen van een solide datagestuurde basis om de gemeenschap beter van dienst te zijn.

Gaia-X: wat is het het, wat doet het en wat kunnen we ermee?
VIDEO-VERSLAG
Jeroen van den Doel, Thomas Niessen, Tina Siegfried

GAIA-X is een cloudinitiatief van de Duitse en Franse overheid, maar ook een initiatief waarin de Europese Commissie flink in heeft geïnvesteerd.

Trends in Veiligheid 2020, the Jazz of Innovation
VIDEO-VERSLAG
Erik Staffeleu, Han Gerrits, But Klaasen

Discussie vanuit Capgemini naar aanleiding van het nieuwste Trend in Veiligheid-rapport, over digitale ontwikkelingen in het veiligheidsdomein.

Digitalisering als aanjager van sociale innovatie
VIDEO-VERSLAG
Anna Richt Hannema, Peter van Vendeloo, Mark Bressers

Verduurzaming vraagt om initiatieven van onderop. Juist de persoonlijke keuzes die mensen zelf maken kunnen een enorme impact hebben op duurzaamheid. Maar mensen kunnen dat vaak niet alleen.

  • 13:00 – 13:45 | Tussenuur met extra sessies
Digitale veiligheid
VIDEO-VERSLAG
Ted Blonk, Willem Dittrich, Mark Smolenaars, Demi van ’t Wout

De Algemene Rekenkamer gaat met de CISO van het ministerie van Financiën en u, in de (virtuele) zaal, in gesprek over digitale veiligheid.

Digitaal leiderschap en de kunst van ambidexterity
VIDEO-VERSLAG
Frits Bussemaker, Diederik van Leeuwen

Leidinggeven in deze uitdagende tijd waarin alles continu en in een hoog tempo in beweging is, vraagt heel veel van ons management. Nieuwe inzichten, lef maar vooral visie en voorbeeldgedrag. En wanneer je dat allemaal in de juiste mix in gang hebt gezet rijst de vraag: hoe meet ik nu succes? Want vooruitgang geeft ons energie en ruimte om verder te innoveren op nieuw ingeslagen routes.

Bouwen aan de toekomst van digitale transformatie
13.00 - 13.45
Erwin Vollering

In de coronacrisis heeft het vermogen van overheidsinstellingen om de missie en dienstverlening aanzienlijk te verbeteren, een nieuwe urgentie gekregen.

Samenwerking Markt en Overheid: feiten en fictie
VIDEO-VERSLAG
John van Dijk, Mike van Dijk, Stefan Kuijpers, Gerton Lusink, Marcel Reuvers, Patrick Spigt

De samenwerking tussen markt en overheid bij het inrichten, beheer en onderhoud van de gemeentelijke informatievoorziening is essentieel maar niet vanzelfsprekend. Er is sprake van een sterke onderlinge afhankelijkheid en een lange historie.

Future lab: zo krijgt de overheid de informatie op orde!
VIDEO-VERSLAG
Marianne van den Boogaart, Gerdine Keijzer-Baldé, Lourens Visser, Aart van der Vlist, Irma Walraven

Het belang hiervan werd opnieuw benadrukt in het ongevraagd advies dat de Raad van State afgelopen juni uitbracht. (“Uitleggen wat de overheid doet en waarom ze doet wat ze doet: het is belangrijker dan ooit… steeds spitst het debat zich op de vragen toe, wat is de relevante informatie en is deze voor iedereen beschikbaar?” aldus de openingszinnen van het advies.)

College Ton Backx – Op weg naar een duurzame wereld dankzij technologie en ICT
VIDEO-VERSLAG
Ton Backx

Te vaak wordt gedacht dat er een spanning is tussen ICT en duurzaamheid. Dat een groeiende inzet van ICT en data vooral leidt tot meer stroomgebruik, meer vervuiling en meer CO2-uitstoot. Maar er hoeft geen tegenstelling te zijn. Ton Backx, hoogleraar Electrotechniek en voormalig directeur van het Fotonica-instituut, neemt ons mee in hoe technologie juist kan bijdragen aan duurzame ICT.

Ethiek, grondrechten en digitalisering: hoe concreter, hoe beter
VIDEO-VERSLAG
Paul Geurts, Natali Helberger, Socrates Schouten

Dát ethiek van groot belang is in de digitale transitie, is inmiddels bekend, maar het blijft vaak een abstract verhaal. Enkele ethische vraagstukken in onze samenleving zijn nader geconcretiseerd en hebben de afgelopen decennia in de vorm van privacybescherming, het verbod van discriminatie en de bescherming van persoonsgegevens hun neerslag gevonden in de Grondwet, in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  • 15:00 – 15:45 | Derde ronde break out-sessies
Datagedreven werken – Tips naar aanleiding van successen en valkuilen
VIDEO-VERSLAG
Louise de Jong, Lucien Vermeer, Marieke Vermue

De afgelopen jaren was ICTU regelmatig betrokken bij projecten van overheidsorganisaties die datagedreven willen werken. Het bleek niet altijd mogelijk om deze werkwijze duurzaam in de organisatie te verankeren.

Bereid je voor op de échte revolutie van AI
VIDEO-VERSLAG
Arvind Ganga

Artificial Intelligence wordt vaak neergezet als een revolutie. De techniek erachter is zeker revolutionair. Maar wat veel belangrijker is, is dat we door AI de functionele kant van software fundamenteel anders gaan benaderen.

Workshop – Het duurzame medicijn tegen IT-schaarste
VIDEO-VERSLAG
Madeleine Heuvelman, Marc-Jan Kraaijenzank, Inge Prins, Cocky de Wolf

‘Er is een enorm tekort aan mensen met verstand van IT. Dit terwijl IT in het hart van het beleid zit en we deze hard nodig hebben voor onze maatschappelijke opgaven. Dure externe mensen inhuren is niet de oplossing. Op de lange termijn hebben we veel meer aan IT-talent. Het is zaak om nu hierin te investeren, omdat we uiteindelijk niet zonder kunnen.’

Data gegijzeld
VIDEO-VERSLAG
Sebastiaan van ’t Erve, Brenno de Winter

Op 6 juni 2019 ontdekte de gemeente Lochem dat haar ICT-systeem gehackt was. Uit onderzoek blijkt niet dat bij de hack op de gemeente persoonsgegevens van inwoners bekeken, gestolen of gewijzigd zijn. Wel blijkt uit hun aanpak dat de dader(s) heel geraffineerd te werk zijn gegaan.

Berichten van het coronafront – Hoe informatievoorziening zich in een wereldwijde crisis onmisbaar maakt
VIDEO-VERSLAG
Margreet de Graaf, Johan Maas, Wilco Riemersma

De impact van de uitbraak van het coronavirus en de daaropvolgende maandenlange intelligente lockdown is enorm. Op gewenste afstand, maar toch volop verbonden met elkaar doorlopen we sindsdien de 3R fases van de wereldwijde pandemie – Respond, Rebound, Reinvent. We weten inmiddels dat elke fase ongekende uitdagingen met zich meebrengt.

Onderweg naar morgen: maar hoe?
VIDEO-VERSLAG
Erwin Angelier, Serge van Dam, Eric Mink, Hans Teuben

De gebruikelijke files in de spitstreinen staan: er was moeilijk aan te ontkomen, maar er viel mee te leven. Weggebruik en gebruik van het openbaar vervoer liet zich altijd redelijk voorspellen aan de hand van uitgewerkte modellen. Tot de coronacrisis!

Debat: dichterbij door digitalisering
VIDEO-VERSLAG
Jan van Ginkel, Raymond Knops, Marcel Thaens, Franc Weerwind

‘Door de coronacrisis heeft digitalisering noodgedwongen een sprong gemaakt. Kansen en risico’s van de digitale samenleving worden uitvergroot.’ Dat staat in het manifest ‘Dichterbij door digitalisering’ dat donderdag 20 augustus naar de Tweede kamer is gestuurd. Raymond Knops, Franc Weerwind en Jan van Ginkel praten er over onder leiding van Marcel Thaens.

Ethiek en digitalisering: Hoe kan de gemeente acteren?
VIDEO-VERSLAG
Mark van den Broek, Roxane Daniels, Daniel Tijink

Digitale ontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden en roepen vaak ethische vragen op. Waarvoor mag je data gebruiken? Mag je mensen volgen met camera’s? Onder welke voorwaarden mag AI beleidsuitvoering ondersteunen? Kunnen we op algoritmes vertrouwen? Wat betekent het gebruik van smartphones voor het democratisch proces?

Een gedigitaliseerde Buddy voor kwetsbare inwoners
VIDEO-VERSLAG
Camiel Kuiper, Jan van der Hulst

Digitaal, maar toch super persoonlijk; gemeenten werken samen met Fintechfirma Buddy Payment om ondersteuning en empowerment digitaal en schaalbaar te maken. Deze oplossingen moeten voor financieel weerbare inwoners zorgen en voorkomen dat die inwoners in de schulden terechtkomen.

  • 16:00 – 16:45 | Tussenuur met extra sessies
Uitdagingen van 5G voor bestuurders
VIDEO-VERSLAG
Rudolf van der Berg, Jos Berière, Angeline van Dijk, Franc Weerwind

De 5G-veiling is net afgerond en de aanbieders van mobiele telecomnetwerken hebben de netwerken geactiveerd. In de komende tijd wordt er hard gewerkt om landelijke dekking in Nederland te krijgen voor 5G. Tegelijkertijd komt er een nieuwe Telecommunicatiewet die het eenvoudiger moet maken om 5G uit te rollen. Voor bestuurders betekent dit dat er drie uitdagingen op hun afkomen:

Overheid: focus op technologie!
VIDEO-VERSLAG
Christiaan van den Berg, Frits Bussemaker

De overheid moet zich zo organiseren, dat ze structureel aansluit op technologische ontwikkelingen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar immers razendsnel op. Dat geldt voor technologieën die onder de noemer van ‘digitalisering’ vallen, maar ook voor zaken als DNA-modificatie en Quantum technologie.

Digitale transformatie in crisistijd
16:00 - 16:45
Lie Junius

Lie Junius geeft een overzicht van de belangrijkste politieke, sociale, technologische en economische trends – en wat deze betekenen voor regeringen die hun digitale strategieën ontwikkelen.

Is integrale overheidsdienstverlening op één locatie de toekomst?
VIDEO-VERSLAG
Alwin Oortgiesen, Minke van Velzen

Dienstverlening aan inwoners wordt vaak vormgegeven vanuit wettelijke kaders en de systeemwereld. Voor een grote groep mensen geldt dat hun vraag of probleem niet past in zo’n gestandaardiseerd systeem. Zijn lokale fysieke lokketten dé oplossing?

College Marijn Janssen - Internationale ontwikkelingen van de digitale overheid
VIDEO-VERSLAG
Marijn Janssen, Sanne Giesen

Hoogleraar Marijn Janssen van de TUDelft zal een international overzicht geven van ontwikkelingen op het gebied van digitale overheid. Hij wordt daarin bijgestaan door Sanne Giesen van ICTU, die internationaal onderzoek heeft gedaan naar egovernment visies.

College Bibi van den Berg - De rol van politiek, bestuur én wetenschap in cyberspace
VIDEO-VERSLAG
Bibi van den Berg

Gezien onze afhankelijkheid van cyberspace is veiligheid hierin een centraal thema geworden. Maar wat bedoelen we precies wanneer we praten over veiligheid en cyberspace? Gaat het dan over statelijke actoren die de geheimen van andere staten ontfutselen? Over criminelen die ouderen oplichten? Hoogleraar Bibi van den Berg praat ons bij.

De overheid online: hoe herkenbaar zijn we eigenlijk?
VIDEO-VERSLAG
Brenno de Winter, Raoul Zonnenberg en Larissa Zegveld (moderator)

Eén van de uitgangspunten van overheidscommunicatie is dat de overheid, ongeacht het kanaal of medium, herkenbaar is als afzender.

  • 17:00 – 17:45 | Vierde ronde break out-sessies
Een nieuw tijdperk voor de gemeentelijke inkomensvoorziening
VIDEO-VERSLAG
Dennis Hermans, Larissa Zegveld

Het is belangrijk mee te doen in de samenleving, zowel op het sociale vlak als op het vlak van financiële zelfredzaamheid. Uit onderzoek blijkt dat parttime werken in de bijstand de opstap is voor duurzame uitstroom naar een betaalde baan.

Working Apart Together (As One)
VIDEO-VERSLAG
Menno Bouma, Rob Nijman, Vincent Vijn

Van samenwerken komen de mooiste zaken. Niemand kan het echt alleen. Gaat het niet om het bundelen van kennis, dan gaat het wel om het verkrijgen van draagvlak. Maar hoe werk je het beste samen in de anderhalvemetersamenleving? Hoe draag je zelf bij, en hoe motiveer je anderen? Wat zijn de mogelijkeden om in een virtuele of hybride sessie het energieniveau hoog te houden? U begrijpt, dat is niet alleen een kwestie van de juiste tools en technologie. Onze (ervarings-)deskundigen brengen ideeën, maar halen ze, natuurlijk digitaal, ook graag bij u op.

Living in EU
VIDEO-VERSLAG
Peter de Baat, Eddy Hartog, Wim De Kinderen, Maarten Schurink, Sophie in't Veld

De wereld is in transitie. Zonder alle zorgen en schade te vergeten, biedt de huidige coronacrisis ook kansen voor verandering. Digitalisering raakt in een stroomversnelling en de kunst is nu het maximaal te laten bijdragen aan economisch herstel, groei en maatschappelijke ontwikkeling én aan het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen.

Transparantie? Glashelder!
VIDEO-VERSLAG
Hanny Kemna, Arie Versluis, Lourens Visser

Fysieke infrastructuur als (spoor)wegen, bruggen en sluizen is van wezenlijk belang voor het maatschappelijk functioneren. Deze infrastructuur moet goed werken en moet onderhouden worden.

De geleerde lessen van de CoronaMelder
VIDEO-VERSLAG
Ron Roozendaal, Brenno de Winter

Vanaf half augustus kan iedereen de corona-app (CoronaMelder) downloaden. Het streven is dat met ingang van 1 september gebruikers van de app een melding krijgen als iemands contact het coronavirus draagt. Tot die tijd werkt dat alleen in enkele regio’s van de GGD in het oosten van het land.

Data democratiseren, hoe houden we het democratisch?
VIDEO-VERSLAG
Piek Visser - Knijff, Rudy van Belkom, Mirko Tobias Schäfer, Erwin Folmer, Jan van Ginkel (inleider)

Datagedreven toepassingen, zoals AI, vergroten de betrokkenheid van burgers, helpen de overheid ethisch te handelen en versterken draagvlak voor het handelen van de overheid. Dat is althans de belofte.

Sociaal ondernemen als bestuurder
VIDEO-VERSLAG
Jochanan Nagel, Benjamin Truijen, Aart van der Vlist

Durf te ondernemen in participatie. ICT biedt de mogelijkheden en krapte. Cijfers zijn beschikbaar, ook voor en vooral ICT is de krapte bekend.

Van datagedreven werken naar datagericht samenwerken
VIDEO-VERSLAG
Frank de Nijs, Wouter Kroon, Frank Bakker

De directie Belastingen van de gemeente Amsterdam is een aantal jaar geleden gestart met de implementatie van datagedreven werken. Daarbij is een beroep gedaan op data science en kunstmatige intelligentie (AI).

Vergroening met ICT
VIDEO-VERSLAG
Sebastiaan Schmidt, Natalie Smailou, Mark Bressers

Juist IT en data kunnen helpen bij het maken van duurzame keuzes. Het biedt ondersteuning om slimmere keuzes te maken op het gebied van bijvoorbeeld huisvesting, vervoer en energiegebruik. Deze sprekers gaan u meenemen op een ontdekkingstocht. Over hoe zij zelf IT hebben ingezet om duurzame keuzes te maken, maar ook hoe dit u kan helpen om hetzelfde te doen!