kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

Programma op locatie

Alle 56 break out-sessies en het plenaire programma worden vanuit de studio’s in de Fokker Terminal live gestreamd naar de online deelnemers. Als deelnemer op locatie is het mogelijk om deze sessies in de studio’s bijwonen. Daarnaast is er op de congreslocatie een speciaal programma waarbij debat en ontmoeting centraal staan.


Voor alles betekent deelname op locatie natuurlijk volop mogelijkheid om te netwerken en bij te praten tijdens de inlooplunch en bij de borrel met hapjes na afloop.

Vanaf 11.30 uur bent u van harte welkom bij de inlooplunch in de Fokker Terminal. Om 13:00 begint in de hangar het plenaire programma. Daarna kunt u onder andere deelnemen aan de debatten die we organiseren in de track ‘Markt en Overheid’. Twee van die drie debatten worden niet gestreamd om het besloten karakter te waarborgen en kunnen alleen worden bijgewoond door de deelnemers op locatie. Een beschrijving van die debatten vindt u hier onder.

Daarnaast is er – beperkt – ruimte voor het bijwonen de break out-sessies die vanuit de tien studio’s worden gestreamd naar de online deelnemers.

Let op: deelname op locatie is uitsluitend mogelijk als u een Coronatoegangsbewijs kunt tonen. Meer informatie hieronder op deze pagina

Programma in vogelvlucht

• 11:30 uur – 12:45 uur: inloop-lunch
• 13:00 uur – 13:45 uur: plenair debat
• 14:00 uur – 14:45 uur: debat Markt en Overheid; break out-sessies
• 15:00 uur – 15:45 uur: debat Markt en Overheid; break out-sessies
• 16:00 uur – 16:45 uur: debat Markt en Overheid; break out-sessies
• 17:00 uur – 17:30 uur: plenaire afsluiting met Sjaak Bral
• 17:30 uur – 19:00 uur: netwerken, borrel en hapjes

Markt en Overheid-debatten in de plenaire zaal / hangar

14:00 uur – 14:45 uur ‘Digitalisering als maatschappelijke motor’

Maarten Schurink, SG van minBZK, ‘ondervraagt’ een vijftal bestuurders uit de IT-sector – en partners van het iBestuur Congres – over de uitgangspunten van het NLdigital Manifest ‘Digitalisering als maatschappelijke motor’. Dit debat wordt ook gestreamd.

Uit het manifest:

• Maak het belang en de risico’s van digitalisering zichtbaar
• De noodzaak van een Uitvoeringstoets voor nieuwe wet- en regelgeving
• Maak verantwoord zaken doen gemakkelijker
• Laat de IT-sector kennis en ervaring delen met topambtenaren
• Zet in op een digitaal vaardige Tweede Kamer

=====

Met:
Maarten Schurink, SG ministerie BZK
Erwin Angelier, Google; Sergej Berendsen, Metri; Rob Nijman, IBM;
Wilco Riemersma, CGI; Zsolt Szabo, Capgemini


Erwin Angelier Sergej Berendsen Rob Nijman
Erwin Angelier
Google
Sergej Berendsen
Metri
Rob Nijman
IBM
Wilco Riemersma Maarten Schurink Zsolt Szabo
Wilco Riemersma
CGI
Maarten Schurink
SG MinBZK
Zsolt Szabo
Capgemini

15:00 uur – 15:45 uur ‘Markt en Overheid in de nieuwe I-Strategie’

Samenwerken met de markt is het tiende hoofdstuk uit de nieuwe I-Strategie. Speerpunten zijn ‘Samenwerken’, ’Van elkaar leren’ en ‘Faciliteren van innovatief inkoopbeleid’.

Maar zover is het volgens de IT-sector nog niet. Bestuurders en politiek houden grote afstand van alles wat met digitalisering te maken heeft. En er is spanning tussen enerzijds leveranciersonafhankelijkheid en een langdurige partnerrelatie anderzijds.

Hoe brengen we hoofdstuk 10 naar de praktijk? Er is een middenweg tussen uitbesteden en zelfbouw; aanbestedingsregels bieden veel meer ruimte dan benut wordt; er bestaat zoiets als leveranciersmanagement; de overheid moet zorgen dat ze profiteert van de expertise van de leveranciers; overheid en leveranciers moeten elkaar niet beconcurreren op de toch al veel te krappe arbeidsmarkt.

===

Met:
Lourens Visser, CIO Rijk en Nathan Ducastel, VNG
Sergej Berendsen, Metri; Bas Morselt, Capgemini; Wilco Riemersma, CGI
Gespreksleiding: Ruben Maes, dagvoorzitter


Sergej Berendsen Nathan Ducastel Ruben Maes
Sergej Berendsen
Metri
Nathan Ducastel
VNG
Ruben Maes
Dagvoorzitter
Bas Morselt Wilco Riemersma Lourens Visser
Bas Morselt
Capgemini
Wilco Riemersma
CGI
Lourens Visser
CIO rijk

16:00 uur – 16:45 uur ‘Innovatie bij de overheid en de beren op de weg’

Bij CIO’s en topambtenaren is vaak oprecht enthousiasme voor ‘nieuwe’ technologie als cloud en AI, maar tegelijkertijd wordt de handrem er op gelegd, bijvoorbeeld “omdat het van de CIO Rijk of de politiek niet mag”. Ten eerste is dat lang niet altijd waar, ten tweede remt dat het benutten van maatschappelijke kansen die het – verantwoord – inzetten van nieuwe technologieën en concepten dichterbij haalt.

Innovatie binnen de overheid wordt bovendien vaak geremd door de aanwezigheid van legacy, het ontbreken van kennis en gebrek aan eigenaar- en ondernemerschap, zo meent ‘de markt’. Of het werkelijk ‘ niet mag’ van de CIO Rijk, zullen we zeker vernemen tijdens het debat. En er zijn wel degelijk gedurfde initiatieven binnen de overheid!

===

Met:
Erwin Angelier, Google en Gerlof du Bois, IBM.
• Lourens Visser, CIO Rijk en Aart van der Vlist, CIO Politie
Gespreksleiding: Diederik van Leeuwen, UBR | I-Interim Rijk


Erwin Angelier Gerlof du Bois Diederik van Leeuwen
Erwin Angelier
Google
Gerlof du Bois
IBM
Diederik van Leeuwen
UBR I-Interim Rijk
Lourens Visser Aart van der Vlist
Lourens Visser
CIO Rijk
Aart van der Vlist
CIO Politie

Coronatoegangsbewijs

Voor deelname op de congreslocatie is ten alle tijde voor iedereen aanwezig een Coronatoegangsbewijs verplicht. Dat betekent dat u gevraagd wordt naar een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs of een bewijs dat u hersteld bent van corona.

• Als u bent gevaccineerd of in het bezit van een herstelverklaring dan kunt u een QR-code downloaden op uw telefoon – de Corona Check app – of een papieren bewijs uitprinten. Deze kunt u opvragen via coronacheck.nl.

• Bezoekers die niet zijn gevaccineerd kunnen Testen voor Toegang. Dit kan via  www.testenvoortoegang.org (Let op: de testuitslag is maximaal 24 uur geldig.)

• Neem in alle gevallen ook een identiteitsbewijs mee.

• Meer informatie is te vinden op de site van de Rijksoverheid.

Zonder Coronatoegangsbewijs wordt geen toegang verleend.

Locatie en bereikbaarheid

Het iBestuur Congres 2021 vindt plaats in de Fokker Terminal in Den Haag.
Informatie over de locatie, de toegankelijkheid, en hoe daar te komen – met OV of eigen vervoer – vindt u hier.

De locatie is geopend voor sprekers en medewerkers vanaf 10:00 uur.
Deelnemers zijn welkom vanaf 11:30 uur.