partnermenu
kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

Partnerpagina Mavim

logo mavim

Mavim faciliteert de wendbare overheid

| 26 augustus 2021

Mavim helpt overheden grip en structuur te krijgen over hun organisatie met als doel een kwalitatief succesvolle dienstverlening te leveren aan haar burgers. Mavim creëert inzicht en overzicht in de complexe brei aan informatie, processen, data, wet- en regelgeving, risico’s, gekoppeld aan het IT-portfolio en de architectuur van de organisatie.

Dit biedt kansen om consistente informatie aan te bieden, inzicht te krijgen in de impact van veranderingen en grip te krijgen op de implementatie van complexe wetgevingen als de AVG. Mavim faciliteert een wendbare overheid bij het efficiënt uitvoeren van haar dienstverlening in overeenstemming met de gestelde strategische doelen.

Het platform ondersteunt de volgende thema’s:

• Business Proces Management
• Governance Risk & Compliance
• Enterprise Architectuur
• IT Portfolio Management
• Strategische Portfolio Management

De kracht van het Mavim platform ligt in de mogelijkheid om bestaande informatie te hergebruiken en relaties te leggen tussen verschillende elementen. Hiermee creëert Mavim binnen één centrale bron het benodigde inzicht, overzicht en de samenhang om zowel grote als kleine transformaties te verwezenlijken en biedt het een eenvoudige omgeving om elke strategische verandering zorgvuldig te plannen en uit te voeren. Strategische, tactische en operationele keuzes kunnen zorgvuldig worden afgewogen. Daarmee vergroot de organisatie haar wendbaarheid op een data gedreven- en informatie gestuurde wijze.

Process Mining

De Process Mining technologie in Mavim helpt bij het data gedreven verbeteren van de organisatie. Met Process Mining destilleren slimme algoritmes uit ruwe data een accuraat model van het feitelijke proces. Dat model is gebaseerd op objectieve en complete data en vormt de ideale basis om verbeteringen door te voeren. Naast deze data gedreven inzichten van de werkelijke uitvoering biedt Mavim ook de mogelijkheid deze inzichten te vergelijken met de ideale situatie. Nog belangrijker, het stelt je in staat hierover te communiceren met de betrokkenen en stakeholders binnen je organisatie. Samenwerken aan verbetering vereist inzicht en heldere communicatie. Dit faciliteert Mavim vanuit één centraal platform.

De drie belangrijkste voordelen van Process Mining zijn;

• Objectieve complete data van de werkelijke uitvoering
• Volledig, op basis van alle beschikbare data van het proces inclusief uitzonderingen en varianten
• Snel, doordat het geautomatiseerd verloopt en herhaald kan worden

Normaal gesproken worden KPI’s gebruikt om te zien of een proces goed werkt. Als een proces niet optimaal verloopt, vertellen KPI’s dat er iets mis is, maar niet wát er mis is.
Process Mining is als het ware een röntgenfoto van het proces, waarbij inzichtelijk wordt wat er aan de ‘binnenkant’ daadwerkelijk gebeurd. Zo ontdek je snel de werkelijke kernoorzaken van problemen en knelpunten.

Mavim op het iBestuur Congres 2021

Maak tijdens iBestuur Congres 2021 kennis met process mining in ons college Hoe realiseer je met vertrouwen de digitale veranderingen in jouw organisatie?.

In dit college laten wij – aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden binnen de overheid – zien welke kansen voor verbetering process mining biedt op het gebied van maatschappelijke vraagstukken zoals de omgevingswet, het sociaal domein, het centraal stellen van de burger en werken aan uitvoering.

Centraal daarbij staat hoe inzichten vanuit process mining als concreet stuurmiddel kunnen dienen voor het bestuur om strategische en operationele doelstellingen op een effectieve en efficiënte manier te realiseren.

Virtual Room tijdens het iBestuur Congres 2021

Wil je zien hoe process mining in de praktijk werkt? Zou je graag willen bespreken voor welke vraagstukken binnen jouw organisatie process mining een antwoord kan bieden? Kom na het college naar onze Virtual Room in de portal van het iBestuur Congres, waar we jou meenemen in een real life process mining-scenario. Uiteraard is er ruimte hier je vragen te stellen. Dit zal via Microsoft Teams plaatsvinden.

Inschrijven kan via deze link