kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

iBestuur Congres 2020 - brug naar Conferentie Nederland Digitaal 2021

Thema: Digitale Overheid

Draagvlak voor beleid creëren in een digitale maatschappij

Digitale diensten aan inwoners zijn op dit moment volop in ontwikkeling. Maar i-Besturen gaat echter een stap verder dan het (kunnen) leveren van deze diensten. Online opbouw van beleid of virtueel besturen vragen in 2020 om lef en visie. De Burgemeester-sessie!

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve (Lochem), Burgemeester en dagvoorzitter Onno van Veldhuizen (Enschede) en Burgemeester Frans Backhuijs (Nieuwegein) gaan onder leiding van Nathan Ducastel (Directeur VNG-realisatie) met elkaar hierover in debat. Wat behelst i-Besturen dan eigenlijk? Wat verandert het voor bestuurders? En wat zijn randvoorwaarden om er mee te experimenteren? Met als voorbeeld een technische oplossing die het mogelijk maakt voor beleidsmakers om in real-time het draagvlak voor bepaald beleid of plan te toetsen bij virtuele versies van inwoners.

==

Thema: I-Partnerschap Rijk – Hoger Onderwijs

Het duurzame medicijn tegen IT-schaarste

“Op de Conferentie Nederland Digitaal, die plaatsvindt van 8 tot en met 10 februari 2021, zullen de sprekers op dit onderwerp voortborduren. Kijk voor de beschrijving op deze link met het hoofdprogramma voor dinsdag 9 februari a.s.”

‘Er is een enorm tekort aan mensen met verstand van IT. Dit terwijl IT in het hart van het beleid zit en we deze hard nodig hebben voor onze maatschappelijke opgaven. Dure externe mensen inhuren is niet de oplossing. Op de lange termijn hebben we veel meer aan IT-talent. Het is zaak om nu hierin te investeren, omdat we uiteindelijk niet zonder kunnen.’

In deze workshop neemt Madeleine Heuvelman, senior beleidsadviseur bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat u mee in hoe zij samen met het I-Partnerschap een duurzame relatie met het hoger onderwijs opbouwt. Daarmee haalt IenW aan de ene kant de laatste kennis binnen en is er toegang tot IT-talent. Aan de andere kant zorgen zij dat universiteiten en hogescholen kennismaken met de maatschappelijke opgaven van de Rijksoverheid, die onder studenten nu nog veelal onbekend zijn. Het I-Partnerschap is een structureel samenwerkingsverband tussen de Rijksoverheid en het hoger onderwijs op het gebied van IT.

==

Thema: AI

Onderweg naar morgen: maar hoe?

De gebruikelijke files in de spitstreinen staan: er was moeilijk aan te ontkomen, maar er viel mee te leven. Weggebruik en gebruik van het openbaar vervoer liet zich altijd redelijk voorspellen aan de hand van uitgewerkte modellen. Tot de coronacrisis!

Wat betekent dat voor uw organisatie: bent u nog wel bereikbaar? Hoe stroomlijnt u het verkeer in uw gemeente? Kunt u het gedrag beïnvloeden dankzij gedetailleerde data? Vier experts, vanuit het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Rijkswaterstaat, Capgemini en Google, geven hun visie over de mogelijkheden, over vertrouwen, over voorspelbaarheid en verantwoordelijkheden.

==

Thema: Connectiviteit

Uitdagingen van 5G voor bestuurders

De 5G-veiling is net afgerond en de aanbieders van mobiele telecomnetwerken hebben de netwerken geactiveerd. In de komende tijd wordt er hard gewerkt om landelijke dekking in Nederland te krijgen voor 5G. Tegelijkertijd komt er een nieuwe Telecommunicatiewet die het eenvoudiger moet maken om 5G uit te rollen.

In deze sessie gaan we in op deze drie uitdagingen en krijgt u inzicht in wat 5G mogelijk maakt. Naast aandacht voor het nut dat er is voor 5G zal er ook aandacht zijn voor de kritiek rond 5G, zoals de vragen die er zijn over straling en gezondheid. Met onder andere Angeline van Dijk, directeur-hoofdinspecteur bij het Agentschap Telecom, en Franc Weerwind, burgemeester van Almere.

==

Thema: Data benutten voor maatschappelijke opgaven

De geleerde lessen van de CoronaMelder

“Op de Conferentie Nederland Digitaal, die plaatsvindt van 8 tot en met 10 februari 2021, zullen de sprekers op dit onderwerp voortborduren. Kijk voor de beschrijving op deze link met het hoofdprogramma voor maandag 8 februari a.s.”

Vanaf half augustus kan iedereen de corona-app (CoronaMelder) downloaden. Het streven is dat met ingang van 1 september gebruikers van de app een melding krijgen als iemands contact het coronavirus draagt. Tot die tijd werkt dat alleen in enkele regio’s van de GGD in het oosten van het land.

Hoe kwam de app tot stand? Wat was er nodig om de app mogelijk te maken en wat zijn de geleerde lessen van de corona-app? Hoe geef je invulling aan een belofte dat de privacy totaal is geborgd? Hebben we hier een nieuw model voor de overheid liggen? Ron Roozendaal, CIO bij VWS en Brenno de Winter nemen ons mee in het proces van de totstandkoming van de app.

==

Thema: Digitale weerbaarheid

Data gegijzeld

Op 6 juni 2019 ontdekte de gemeente Lochem dat haar ICT-systeem gehackt was. Uit onderzoek blijkt niet dat bij de hack op de gemeente persoonsgegevens van inwoners bekeken, gestolen of gewijzigd zijn. Wel blijkt uit hun aanpak dat de dader(s) heel geraffineerd te werk zijn gegaan.

Tijdens deze sessie vertelt de burgmeester van Lochem over het belang van informatie beveiliging. Hij vertelt over zijn ervaring na een datagijzeling en vertelt welke stappen zijn genomen om herhaling te voorkomen. Beveiligingsexpert Brenno de Winter concludeert dat Lochem ‘door het oog van de naald is gekropen’, omdat het versleutelen van gegevens tonnen schade had kunnen veroorzaken.

==

Thema: Inclusie

Digitalisering als aanjager van sociale innovatie

Verduurzaming vraagt om initiatieven van onderop. Juist de persoonlijke keuzes die mensen zelf maken kunnen een enorme impact hebben op duurzaamheid. Maar mensen kunnen dat vaak niet alleen.

_Duurzame keuzes vraagt om samenwerking tussen bewoners: op straatniveau en op wijkniveau. ICT speelt een essentiële rol bij het verbinden van betrokken buurtbewoners, bij het initiëren en onderhouden van duurzaamheids- initiatieven. IT is daarmee een aanjager van noodzakelijke sociale innovatie. _