kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

Aanmelden

Het iBestuur Congres is dé gelegenheid waar bestuurders en beslissers – publiek en privaat – elkaar weer ontmoeten en kunnen bijpraten. Om kennis op te doen: wat doet er toe; wat speelt er; hoe moet ik daar mee aan de slag in mijn organisatie.

Deelname aan het iBestuur Congres 2019 is kosteloos voor deelnemers uit de overheid die passen in het profiel van de doelgroep! Het congres is ingericht op maximaal 700 deelnemers.

De uitnodigingen worden in de maand april verzonden. Behoort u tot de doelgroep, maar u heeft nog geen uitnodiging ontvangen? Dan kunt u zich vanaf donderdag 19 april op deze pagina voor-aanmelden. U ontvangt dan van ons binnen enkele weken een uitnodiging.

Het iBestuur Congres 2019 is bedoeld voor bestuurders en beslissers verantwoordelijk voor of betrokken bij de i-overheid. Van departementen, gemeenten, provincies en waterschappen, AG’s, ZBO’s en uitvoeringsorganisaties, én het ICT-bedrijfsleven. Van B&W, gemeentesecretaris en directieleden uit gemeenteland tot directeuren en MT-leden en hoger bij de centrale overheid, en programma-managers en projectleiders.

Voor de samenleving, voor burgers en bedrijven, is er één overheid. De aanpak van maatschappelijke uitdagingen gebeurt in ketens door alle lagen van de overheid. Daarin werkt de overheid met het ICT-bedrijfsleven aan innovatieve oplossingen. Daarom nemen al die overheden – van gemeente tot departement – en de ICT-sector samen deel aan het iBestuur Congres 2019.